Презентація "Податки"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Податки"
Слайд #1
Підготувала
Голуб М
Податки


Слайд #2
Історія виникнення податків
Система оподаткування з'явилася з виникненням найпростішої державної моделі.Витоки оподаткування дехто вбачає в стародавніх жертвопринесеннях, що практикувалися як майже добровільна данина вищим силам ще до виникнення християнства. 


Слайд #3
Адам Сміт


Слайд #4
Функції податків
Фіскальна
Регулююча
Соціальна


Слайд #5
Основні принципи оподаткування
одноразовість 
універсалізація податку 
Принципи системи оподаткування за законодавством в Україні:- стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного виробника на світовий ринок високотехнологічної продукції;- стимулювання підприємницької виробничої діяльності і інвестиційної активності;- обов'язковість;- рівнозначність і пропорційність;- рівність, недопущення будь-яких проявів дискримінації, забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання і громадян;- соціальна справедливість;- стабільність;


Слайд #6
Види податків
За формою оподаткування - прямі та непрямі;
 За об’єктом оподаткування - на доходи на споживання (сплачуються не при отриманні, а при використанні) і на майно;
 Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, загальнодержавні та місцеві;
 За способом стягнення - розкладні (вони встановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями


Слайд #7


Слайд #8
Висновок
Отже, починаючи з моменту формування, пройшовши довгий шлях трансформації та розвитку, податки залишаються ефективним знаряддям втілення державної політики з питань соціального розвитку та економіки.  Процес формування податкової системи є безперервним. Тому виникає необхідність внесення змін до правової бази податкової системи з метою приведення її у відповідність тим соціально-економічним умовам які виникають у державі.