Презентація "Охорона навколишнього серидовища"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Охорона навколишнього серидовища"
Слайд #1
Охорона навколишнього середовища при виплавці металів
Ми відповідаємо не тільки за те, що ми робимо, але і за те, чого ми не зробили.
Мольер


Слайд #2
Сучасний стан
металургійних підприємств характеризується недосконалою
технологічною структурою, тому є джерелами інтенсивного багатокомпонентного забруднення виробничого та навколишнього середовища.


Слайд #3
Оксид вуглецю (чадний газ)
Чадний газ утворюється внаслідок неповного згоряння палива. Він дуже небезпечний— заміщує кисень у крові людини, і вона може отруїтися


Слайд #4
При великій концентрації пилу і вказаному хімічному складі гази мають темне забарвлення і швидко забруднюють навколишнє середовище. Залежно від концентрації пилу гази набувають наступного забарвлення, г/м³:
500 та більше- темно-червона
200 — 250- червона
100 — 150- рожева
70 та менше- сіра


Слайд #5
1 — конвертер; 2 — охолоджувач газів; 3 — газоочистка; 4 — газгольдер
Схема газового тракту за конвертером


Слайд #6
1 — конвертер; 2 — ОКГ; 3 — газоочистка; 4 — газохід; 5 — бункер; 6 — відновний апарат; 7 — бункер-накопичувач; 8 — живильник; 9 — дозатор; 10 — шибер; 11 — тічка; 12 — каплевідділювач; 13 — нагнітач; 14 — свічка.
Принципова схема використання конвертерного газу як відновника


Слайд #7
Адсорбер періодичної дії
1 – штуцер для відведення конденсату;
2 – решітка;
3 – люки для вивантаження адсорбенту;
4 – адсорбент;
5 – штуцер для відведення парів при десорбції;
6 – па­трубок для підведення забрудненого газу;
7 – люк для завантаження адсорбенту;
8 – штуцер для відведення очищеного газу та повітря під час регенерації


Слайд #8
Пиловловлювання здійснюють при подрібненні, класифікації і сушці твердих матеріалів, обробці їх, спалюванні твердого палива (очищення димових газів), випаленні, а також в системах кондиціонування і ін.
Сучасні системи очищення газів від пилу)- відносно складні споруди, що складаються з комплексу власне газоочисних і допоміжних апаратів.
Пиловловлювачі


Слайд #9
Градирня - пристрій для охолоджування води (атмосферним повітрям), пристрій для охолоджування води атмосферним повітрям. Застосовуються в основному в системах обертового
водопостачання промислових підприємств для зниження температури води, яка відводить
тепло від теплообмінних апаратів, компресорів тощо
Градирня


Слайд #10


Слайд #11
Методи боротьби направлені на поліпшення технології видалення з’єднань сірі з повітряних викидів промислових підприємств і електростанцій, для чого зазвичай використовують пристрій під назвою скруббер.
Скруббер
Принцип роботи


Слайд #12


Слайд #13
Дякую за увагу!
Виконала:
учениця 6-Б класу
Босенко Ольга