Презентація "Залучення іноземних інвестицій в економіку України"

+10
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Залучення іноземних інвестицій в економіку України"
Слайд #1
Підготувала учениця 11-А класу
Новомосковського міського
Ліцею «Самара»
Пасічник Ольга
Залучення іноземних інвестицій в економіку України


Слайд #2
Іноземні інвестиції – це цінності, що іноземні інвестори вкладають в об'єкти інвестиційної діяльності в Україні з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.


Слайд #3
Види іноземних інвестицій в Україні 
Іноземні інвестиції можуть здійснюватись у вигляді:
іноземної валюти
валюти України 
будь-якого рухомого і нерухомого майна
акцій, облігацій, інших цінних паперів
грошових вимог
будь-яких прав інтелектуальної власності
прав на здійснення господарської діяльності
інших цінностей відповідно до законодавства України


Слайд #4
Інвестиційна привабливість України


Слайд #5
Сінгапур посідає 1 місце у Світі серед міст з найвищим інвестиційним потенціалом у світі, 1-е місце в світі за легкістю ведення бізнесу і ще безліч топових позицій у міжнародних рейтингах
Діє єдиний податок на дохід компаній 17%
Сінгапур вже уклав угоди про скасування подвійного оподаткування
Сінгапур є одним з найбільших портів у світі


Слайд #6
Країна – резидент - експортер
Країна – реципієнт - імпортер
Позитивні риси
Негативні риси
Позитивні риси
Негативні риси
- Зростання прибутку інвестицій за рахунок перерозподілу капіталу в середині держави в більш прибуткові за кордоном
- Збільшується експорт товарів обладнання, технологій, що повинно стимулювати виробничій процес
- Висока ступінь ризику
- Зниження темпів вітчизняного виробництва
- Міграція робочої сили
- Уповільнення темпів економічного зросту та розвитку держави через переміщення капіталів за кордон
- Стимулюють темпи зросту національної економіки
- Надходять новітні технології, техніка, обладнання
- Створюються додаткові робочі місця
- Посилюється конкуренція в країні
- Прибуток інвестора, частина ВВП надходить в країну-резидент, знижуючи темпи економічного зросту країну-реципієнта
- Небезпека демпінгу
- Недостатня конкурентоспроможність приводить до розорення національних товаровиробників


Слайд #7
Заходи, що було вжито для підвищення інвестиційної правабливості України


Слайд #8
Приріст прямих іноземних інвестицій в економіку України


Слайд #9
Основні країни-інвестори України
Країна
Інвестиції, млрд дол.
Кіпр
17,275
Німеччина
6,317
Нідерланди
5,169
Російська Федерація
3,786


Слайд #10
Джерела іноземних інвестицій в економіку України, 2012 р.


Слайд #11


Слайд #12
Проблеми залучення іноземних інвестицій


Слайд #13
Відсутня своя система оцінки інвестиційного клімату України


Слайд #14
Політична нестабільність


Слайд #15
Нерозвиненість ринкової інфраструктури міжнародного бізнесу


Слайд #16
Нестабільність податкової політики


Слайд #17
Недосконале законодавство


Слайд #18
Митні бар’єри


Слайд #19
Відсутність дієвої системи страхування
Високий рівень темпу інфляції в країні
Ненадійність банківської системи


Слайд #20
Чинники вирішення проблем


Слайд #21
Закони України про іноземні інвестиції


Слайд #22
Висновок