Презентація "Мистецтво грецьких міст північного причорномор'я"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Мистецтво грецьких міст північного причорномор'я"
Слайд #1
Мистецтво грецьких міст північного причорномор'я


Слайд #2
План
Архітектура
Скульптура
Живопис та прикладне мистецтво
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Музична культура


Слайд #3
Архітектура
Антична архітектура Північного Причорномор’я має деякі особливості, краще за інші збереглися кріпосні споруди.
Один з цікавих пам'ятників цього роду - кріпосні стени Херсонеса


Слайд #4
Архітектура
Руїни Пантикапею


Слайд #5
Архітектура
Царський курган


Слайд #6
Архітектура
Ольвія. Залишки житлового кварталу


Слайд #7
Архітектура
Похоронні склепи


Слайд #8
Архітектура
Мелек-Чесменский курган


Слайд #9
Архітектура
Херсонес, античний театр та «Храм із ковчегом»


Слайд #10
Скульптура
Скульптуру античних причорноморських міст можна поділити на два види: твори високопрофесійно'і пластики, авторами якої були або приїжджі майстри, або їхні талановиті учні, вихідці з місцевих прошарків населення, котрі своїм рівнем не поступались приїжджим; твори самодіяльних скульпторів чи ремісників, котрим властиві особливі стилеві прикмети, оригінальні стилеві й ідейно-сюжетні вирішення пластичних образів. Окрему групу, мабуть нечисленну, становитимуть привозні скульптури.


Слайд #11
Скульптура
Привозна скульптура раннього періоду голова куроса із Кеп


Слайд #12
Скульптура
Голова статуї Аполлона


Слайд #13
Скульптура
Мармурова статуя юного Діоніса із Пантікапею


Слайд #14
Скульптура
Статуетка Афіни із Ольвії III ст. до н.е.


Слайд #15
Скульптура
Голова бородатого Бога з Ольвії (IV ст. до н.е.)


Слайд #16
Скульптура
Мармурова статуя Афродіти із Пантікапею


Слайд #17
Скульптура
Ерос грає на кіфарі. 1 ст. до н. е.


Слайд #18
Живопис та прикладне мистецтво
Специфіка монументального живопису Північного Причорномор’я. Розквіт вазопису Північного Причорномор’я. Імпортні вази. Мистецтво мозаїки. Елліністична мозаїка з Херсонесу. Коропластика. Найбільш поширені типи теракот. Тенденції розвитку мистецтва коропластики. Склоробство. Склоробні майстерні Північного Причорномор’я. Скляні вази. Вироби з кості та рогу.


Слайд #19
Живопис та прикладне мистецтво
Майстерня художника. Розпис на саркофазі. І до н. е.


Слайд #20
Живопис та прикладне мистецтво
Розпис склепу Анфестерія


Слайд #21
Живопис та прикладне мистецтво
Фрагменти мозаїчної підлоги храму в Херсонесі 5 ст.


Слайд #22
Живопис та прикладне мистецтво
Голова богині Дементри. Розпис склепу в Пантікапеї. І ст. до н.е.


Слайд #23
Живопис та прикладне мистецтво
Психологічний портрет античного грека Північного Причорномор'я


Слайд #24
Живопис та прикладне мистецтво
Глечик із двома ручками. Тіра. ІІ-ІІІ ст. н.е.


Слайд #25
Живопис та прикладне мистецтво
Амфора із двома ручками. IV ст. до н.е.


Слайд #26
Живопис та прикладне мистецтво
Лекіф у вигляді сфінкса


Слайд #27
Живопис та прикладне мистецтво
Амфора


Слайд #28
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Високого рівня досягло в античних містах Північного Причорномор'я, виготовлення художніх прикрас із коштовних та кольорових металів, що вражають своєю технічною довершеністю та високою художньою майстерністю виконання. Розвиток гліптики. Геми Північного Причорномор’я: камеї та інталії. Боспорські літики.


Слайд #29
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Кізікин, знайдений у Ніконії. V-IV ст. до н.е.


Слайд #30
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Cкроневі підвіски. Золото. IV ст. до н.е. 


Слайд #31
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Сережки з підвісками і вигляді жіночої голови


Слайд #32
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Сережка. Золото, емаль. IV ст. до н.е.


Слайд #33
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Фіала.


Слайд #34
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Тіра. Унікальна драхма з буквою Е. IV в.до н.е.


Слайд #35
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Пектораль. Золото. IV ст. до н.е.


Слайд #36
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Золоте намисто з підвісками


Слайд #37
Торевтика та ювелірне мистецтво, гліптика
Ольвія. Статер EMINAKO. V ст. до н.е.1


Слайд #38
Музична культура
Значну роль в розвитку музичної культури відігравав театр: в Ольвії, Херсонесі (3 тис. місць), Пантікапеї. Ставились комедії, трагедії, драми Еврипіда, Софокла, Антифана.Музична освіта входила до шкільної програми. На святах проводились музичні змагання, спів супроводжував всі свята і обряди. Грали на лірі, флейті, арфі, органі, трубі 


Слайд #39
Музична культура
Гравець на авлосі, 490 до н. е.


Слайд #40
Музична культура
Арфа


Слайд #41
Музична культура
Музикуваня на лірі


Слайд #42
Музична культура
Музика під час спортивних занять. Сюжет на червонофігурній вазі поч. VI ст. до н.е.


Слайд #43
Музична культура
Флейта пана (сиринга)


Слайд #44
Музична культура
Урок гри на кіфарі. Малюнок на червонофігурному скіфосі 475 р. до н.е.


Слайд #45
Музична культура
Руїни амфітеатру в Херсонесі