Презентація "Ораторство"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ораторство"
Слайд #1
Ораторство


Слайд #2
Риторика - це
вид громадсько-політичної та професійної діяльності, мета якої – інформувати та переконувати аудиторію засобами живого слова
 високий ступінь майстерності публічного виступу, мистецьке володіння словом.


Слайд #3
Її батьківщиною вважається Греція, хоча ораторське мистецтво було знане і в Єгипті, й в Асирії, і у Вавилоні, й в Індії. 
В античні часи відбулося зародження риторики як науки.


Слайд #4
Першими почали навчати красномовству вчителі-софісти, найвідомішими серед них були Горгій, Лісій, Корак, Ісократ. Вони сприяли розвиткові теорії та практики риторики, заклали основи еристики (мистецтва полеміки) та діалектики (мистецтва доведення). Положення софістів критикували грецькі філософи Сократ, Платон, Аристотель.


Слайд #5
Початок ХХ ст. був ознаменований відродженням риторики.


Слайд #6
Ораторське мистецтво може бути використано як на благо, так і на шкоду, як у випадку з Гітлером. Фюрер, використовуючи свої ораторські здібності, зміг повести за собою весь німецький народ.


Слайд #7
Багато чого в фюрері нормальним назвати було важко.
Головне – його особистий магнетизм, який придушував все раціональне у тих, хто його слухав.


Слайд #8
Показово, що свої промови Гітлер не просто ніколи не читав «з папірця» – але навіть «імпровізатором» в нормальному сенсі слова його назвати не можна.


Слайд #9
Вірить, як він писав у «Mein Kampf», що всі великі, найважливіші світові події викликані не друкованим словом, а саме сказаним словом, Гітлер постійно шліфував своє сценічне мистецтво.


Слайд #10
Слід визнати, що Гітлер був найвеличнішим оратором всіх часів і народів. У цьому і вся – майже вся – його загадка.