Презентація "Кредитна спілка"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Кредитна спілка"
Слайд #1
Презентація на тему “Кредитна спілка”Мета:Ознайомитись з поняттям Кредитна спілка.Зрозуміти принцип роботи.
Автори:Каленчук Марія.,Шевченко Поліна 10 клас


Слайд #2
План
1.Що таке кредитна спілка?
2.Початки кредитних спілок.
3.Органи управління кредитної спілки.
4.Основні принципи.
5.Державне врегулювання кредитни спілок.
6.Національна асоціація кредитних спілок України.


Слайд #3
Що таке кредитна спілка?
Креди́тна спі́лка — неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.


Слайд #4
Початки кредитних спілок.
Батьківщиною кредитних спілок вважається Німеччина, а їх батько — Фрідріх Вільгельм Райффайзен, який у селі Фламерсфельд розпочав свою кредитово-кооперативну діяльність у 1849-му році. Його «кредитова кооператива» для сільських жителів, відома у всьому світі як «райффайзенка», несла фінансову допомогу незаможнім селянам-фермерам.


Слайд #5
Органи управління кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки. Загальні збори збираються щонайменше один раз на рік. Основними повноваженнями зборів є: затвердження статуту та положень про органи управління; обрання органів управління; прийняття рішення щодо реорганізації кредитної спілки.


Слайд #6
Основні принципи


Слайд #7
Державне регулювання діяльності кредитних спілок.
Державне регулювання діяльності кредитних спілок здійснювали такі органи державної влади 2003–2012 — Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України — Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом.


Слайд #8
НАКСУ
Національну асоціацію кредитних спілок України було створено 9 червня 1994 року об’єднанням кредитних спілок для вирішення проблем, пов’язаних з розвитком кредитного руху в Україні .
НАКСУ входять 133 кредитних спілки з усіх областей України та Автономної республіки Крим. Вони об’єднують більше 300 громадян і мають в своїх активах більше 200 мільйонів гривень.


Слайд #9
Інформацію взято з сайтів:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2908-14
http://www.creditukraine.com/ua/about/unascu.html
http://uk.wikipedia.org