Презентація "Художня культура Литовсько-Польської доби"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Художня культура Литовсько-Польської доби"
Слайд #1
Художня культура Литовсько-Польської доби


Слайд #2
Живопис


Слайд #3
Значне місце в українському образотворчому мистецтві польсько-литовської доби посідає живопис. Він продовжує розвиватись у руслі релігійного мистецтва, спираючись на багату спадщину Київської Русі.


Слайд #4
До наших днів збереглося небагато пам’яток монументального живопису, проте навіть за ними можна судити про надзвичайно високий рівень українських живописців того часу. Про це свідчать фрескові розписи церкви в Лужанах, фрагменти фресок вірменського собору у Львові. Українські живописці вважалися досвідченими майстрами.


Слайд #5
Ікона св. Миколая. XII ст.


Слайд #6
Я. Г. Розен. Фрески вірменського собору. Львів


Слайд #7
Проте замкнена статичність образів, притаманна ранньому періоду, змінилася динамічною композицією та вираженням внутрішніх переживань митця.


Слайд #8
Важливою рисою образотворчого мистецтва України XVI ст. було також посилення декоративності, яке виявилось у живописному рішенні ікони. Від другої половини XVI ст. провідними кольорами стають насичений червоний у поєднанні із синім, білим, золотисто-жовтим. Яскравість і сила кольорового звучання стають характерною рисою української ікони.


Слайд #9
Ікона «Спас Прокуратор». XVI ст.


Слайд #10
Книжкова графіка


Слайд #11
Разом із живописом важливе місце в історії української художньої культури польсько-литовської доби посідають книжкова мініатюра і графіка. Найвизначнішою пам’яткою цього мистецтва є Пересопницьке Євангеліє. У центрі кожної із чотирьох його мініатюр розташовані на золотому фоні невеликі зображення євангелістів. Особливу увагу в цих мініатюрах привертає широке обрамлення з багатим орнаментом.


Слайд #12
Сміливе чергування зелених, червоних, ніжно-бузкових кольорів і творче застосування ренесансних декоративних мотивів надають бордюрам ошатності та яскравої декоративності. За стилем оформлення до Пересопницького Євангелія подібні мініатюри Загоровського «Апостола».


Слайд #13
Авторський знак І. Федорова


Слайд #14
Перша сторінка «Апостола» І. Федорова


Слайд #15
Українська гравюра відображала не лише традиційні біблійні сюжети, але й реальне життя, побутові деталі, соціальні суперечності, що існували в суспільстві на той час.