Презентація "Мовлення як предмет стилістики"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Мовлення як предмет стилістики"
Слайд #1
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
На тему: ”Мовлення як предмет стилістики. Культура мовлення”


студентки 1 курсу, групи Б
Лебединського медичного училища
Імені проф. М. І. Сітенка
Шпигунової Аліни


Слайд #2
Культура мови
Дотримання Уміння
норм усної і використовувати письмової виражаючі
літературної мови засоби мови


Слайд #3
У шість років можна вивчити всі головні мови, але все життя необхідно вчитися своєї природної.
Вольтер


Слайд #4
Мовні рівні:
Фонетичний;
Морфологічний;
Лексичний;
Синтаксичний.
Кожен рівень має свою одиницю:
Звук;
Морфема;
Слово;
Словосполучення, речення.


Слайд #5
Мовна культура людини –
дзеркало її духовної культури.
В.А.Сухомлинский


Слайд #6
Основні функції мови:
Комунікативна;
Номінативна;
Пізнавальна;
Мислетвірна;
Експресивна;
Естетична;
Культурологічна;
Індентифікаційна.


Слайд #7
Вбираючи в себе знання, відображені в мовленні людина вибудовує власний внутрішній світ, формує себе як особистість.


Слайд #8
За допомогою мови ми можемо виражати свої почуття та емоції. Мова – відображення душі, яке дозволяє нам висловлювати свою думку і спілкуватися з іншими людьми.


Слайд #9
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!