Презентація "Раціональна економічна поведінка"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Раціональна економічна поведінка"
Слайд #1
Тема №2.
Раціональна економічна поведінка
споживача та виробника


Слайд #2
Світ надто великий, аби задовольняти потреби будь – якої людини, але надто малий, аби задовольнити людську жадобу.
М.Ганді.


Слайд #3
Потреба-це прояв неохідності певних благ, бажання володіти ними, відчуття нестачі, якщо бажання залишається незадоволеним.


Слайд #4
Потреби людини безмежні у своєму розвиткові і тенденції до підвищення.


Слайд #5
Потреби поділяють на:
- Матеріальні і нематеріальні.
- Першочергові і такі, що задовольняються предметами розкоші.
- Індивідуальні і колективні.


Слайд #6


Слайд #7
Споживче благо - все, що задовольняє наші потреби.


Слайд #8
Економічні блага - це блага, що людина спеціально створює і виробляє для задоволення своїх потреб.


Слайд #9
Безкоштовні блага люди не створюють, а знаходять у природі в готовому для використання вигляді. Безкоштовність благ відносна.


Слайд #10
Товар – це продукт праці, який задовольняє певну потребу людини.


Слайд #11
Економічні блага поділяються на:
- Довготривалі економічні блага – це блага, що людина виробляє і чим користується тривалий час.
- Нетривалі економічні блага – це блага , що людина виробляє і використовує одразу.


Слайд #12
Товари та послуги:
Взаємозамінювальні (субститути) - товари та послуги, здатні задовольняти одну й ту саму потребу людини.
Взаємодоповнювані (комплементарні) - це товари та послуги, здатні задовольнити певну потребу людини тільки в комплексі.


Слайд #13
Дякую за увагу!