Презентація "РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА. БАНКИ"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА. БАНКИ"
Слайд #1
РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА.БАНКИ


Слайд #2
РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА
Ри́нкова інфраструкту́ра — це різні установи, підприємства, організації, що обслуговують різноманітні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування.


Слайд #3
Види ринкових інфраструктур
біржі
банки
інші фінансово-кредитні посередники
служби зайнятості


Слайд #4
БАНК
Ба́нк — кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює послуги за фінансовими операціями.


Слайд #5
КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВ


Слайд #6
ВИДИ БАНКІВ
державні банки
акціонерні банки
кооперативні банки
роздрібні
оптові
міжнародні;
регіональні;
банки, що діють у національному масштабі
спеціалізовані
універсальні


Слайд #7
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Банківська система більшості країн є дворівневою:
Комерційні банки
Центральні банки


Слайд #8
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
Комерційний банк — банк, який здійснює універсальні банківські операції з різними організаціями, установами, здебільшого за рахунок власних коштів та залучення кредитних ресурсів своїх клієнтів.


Слайд #9
ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК
Центра́льний банк — установа (у більшості випадків державний орган), яка відповідає за грошово-кредитну та валютну політику держави або спільноти держав. В Україні це Національний банк України.


Слайд #10
ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
формування та виконання монетарної політики
регулювання грошової маси
формування та виконання валютної політики
зберігання золото-валютних резервів
ведення рахунків для здійснення міжбанківських розрахунків
стабільність банківської системи
забезпечення функціонуючої системи банківських розрахунків


Слайд #11
БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ
Бáнківські ресýрси — сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні банку й використовуються ним для здійснення кредитних та іншихактивних операцій.


Слайд #12
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
Бáнківські оперáції — операції, які забезпечують функціонування й прибутковість банків. Розрізняють пасивні та активні. У комерційних банках, насамперед, мають на меті одержання прибутку, та супроводжуються необхідними записами на банківських рахунках та в бухгалтерських документах.


Слайд #13
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ
Акт́ивні оперáції бáнків — банківські операції, за допомогою яких банки розміщують наявні в них грошові ресурси (видача позик, купівля цінних паперів).


Слайд #14
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


Слайд #15
Презентаціяз економікина тему: “Ринкова інфраструктура. Банки”учениці 9-2 групифінансово-економічного ліцеюЗайвої Ксенії
2014 рік