Презентація "Право"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Право"
Слайд #1
Право – система обов’язкових для всіх, формально визначених правил поведінки, які встановлюються або дозволяються державою.


Слайд #2
У 1924 р. у Женеві було прийнято Декларацію права дитини.
1959р. – розроблена і втілена в життя нова Декларація прав дитини.


Слайд #3
Декларація – це документ, у якому викладено важливі правила, обов’язки для всіх людей, урочисте проголошення урядом яких-небуть принципів.


Слайд #4
У 1989 р. у Нью-Йорку всі прогресивні країни світу підписалися під Конвенцією прав дитини.
В 1991 р. Україна приєдналася до Конвенції.
В 1993 р. в м. Києві створено Всеукраїнський комітет захисту дітей.
Конвенція – угода між державами. Головний міжнародний документ щодо захисту дітей. Конвенція ООН має 54 статті, написані шістьма мовами.


Слайд #5
В Конвенції прав дитини записано: «Дитиною вважається кожна людська особа до досягнення нею 18-ти років. Дитина потребує особливої охорони і піклування як до, так і після народження.»


Слайд #6
Згідно з Конвенцією Україна у квітні 2001 р. прийняла Закон про охорону дитинства.
Закон – документ, нормативний акт, прийнятий вищим органом державної влади.


Слайд #7
Конституція – це Основний Закон, де записані всі права та обов’язки громадян.


Слайд #8
Стаття 6.
Кожна дитина має
невід’ємне право на життя.


Слайд #9
Стаття 7.
Кожна дитина має право на ім’я.


Слайд #10
Стаття 9.
Кожна дитина має право
не розлучатися з батьками


Слайд #11
Стаття 8.
Кожна дитина має право
на повноцінне харчування.


Слайд #12
Стаття 28.
Кожна дитина має право на освіту.


Слайд #13
Стаття 23.
Право на працю.


Слайд #14
Стаття 31.
Кожна дитина має право
на відпочинок і дозвілля.


Слайд #15
Стаття 24.
Кожна дитина має право
на здоров’я та медичну допомогу.


Слайд #16
Стаття 29.
Освіта дитини має бути спрямована
на розвиток особистості, талантів.


Слайд #17
Стаття 2.
Усі рівні у своїх правах.