Презентація "Конфлікт"

-4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Конфлікт"
Слайд #1
Конфлікт


Слайд #2
Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення) – особливий вид взаємодії, в основі якого лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних груп, які супроводжуються негативними психологічними проявами.


Слайд #3
Характер конфлікту:деструктивнийконструктивний


Слайд #4
Деструктивний конфлікт переводить причини, що призвели до конфлікту, на “особистості”.


Слайд #5
Конструктивний конфлікт базується не на “особистостях”, а на виявленні об’єктивних причин незгоди.


Слайд #6
Види конфліктів:
 внутрішньоособистісні та зовнішньоособистісні (міжособистісні, конфлікти між особистістю та групою);
 прямі та непрямі;
 індивідуальні (внутрішньособистісні та зовнішньоособистісні) і групові.


Слайд #7
Міжособистісні конфлікти можуть бути спричинені:
 відмінностями в психологічних характеристиках людей;
“хибним образом конфлікту”;
різницею в поглядах та уявленнях;
різницею в цілях та інтересах конфліктуючих сторін.


Слайд #8
Причина конфлікту – діалектичне протиріччя, що його зумовлює, але воно може певний час і не виливатися в конфлікт.
конфліктоген – слово чи дія, що сприймаються як негативні однією із сторін і провокують початок конфліктної взаємодії.
конфліктна ситуація –негативно забарвлене зіткнення конфліктуючих сторін.


Слайд #9
Динаміка конфлікту – послідовна зміна стадій і етапів, які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конфліктної ситуації до вирішення конфлікту.


Слайд #10
Стадії конфлікту:
 Виникнення конфліктної ситуації.
 Усвідомлення ситуації як конфліктної хоча би однією із сторін.
Стадія конфліктної поведінки або взаємодії.
 Стадія вирішення конфлікту.


Слайд #11
Способи управління конфліктом:
Ухилення від конфліктної взаємодії.
Згладжування конфлікту.
 Боротьба за перемогу в конфлікті.
Компроміс.
Співробітництво


Слайд #12
Методика вирішення конфлікту :
 “Зняти маски” і “стати самим собою”.
 Виявити і усвідомити справжню причину конфлікту.
 Відмовитися від принципу “перемога за будь-яку ціну”.
Знайти декілька можливих варіантів вирішення конфлікту.
 Оцінити варіанти і вибрати кращий.
 Переконати іншу сторону конфлікту у тому, що даний варіант є найоптимальніший
 Усвідомлювати й оберігати цінність взаємовідносин.


Слайд #13
Асертивність-“неконфліктна поведінка”, “уміння вирішувати конфлікти”
Поведінка людини на основі таких якостей:
повага до себе, почуття власної гідності, чесність, протидія маніпуляції;
повага до інших, дружелюбність, визнання права інших на власну точку зору, позицію, невикористання відносно інших маніпулятивних технологій;
 використання при вирішенні конфліктних ситуацій принципу співробітництва.
 


Слайд #14
Дякую за увагу.
Проект підготувала
Литвиненко
Світлана
11-А