Презентація "Зернове господарство України"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Зернове господарство України"
Слайд #1
Зернове господарство України


Слайд #2
Зернове господарство України має давню історію. Ще в середньовіччіукраїнське зерно користувалося популярністю на західноєвропейськихринках і навіть Франція закуповувала його у дуже великій кількості длявнутрішніх потреб.


Слайд #3


Слайд #4
На сьогоднішній день українське зерно втратило своюзагальноєвропейську роль, однак і зараз Україна має всі умови длярозвитку сільського господарства, але вони диференційовані за природнимизонами. Кожна зона має власні особливості у структурі земельнихресурсів, сільськогосподарських та лісових угідь.


Слайд #5


Слайд #6
Значення.
Серед галузей рослинництва найважливішою є зернове господарство. Це основа всього сільськогосподарського виробництва. Зернові культури відіграють провідну роль у структурі посівних площ . Так, від зерна і продуктів його переробки значною мірою залежить і могутність держави, і добробут її населення. Зернове господарство формує продовольчий фонд і постачає фуражне зерно тваринництву, створює резервні державні запаси зерна і дає продукцію на експорт.


Слайд #7


Слайд #8
Структура.
Зернове господарство є основною базою, що формує зернопродуктовий підкомплекс АПК. До його складу входить: вирощування зерна, його заготівля, зберігання; ряд галузей харчової промисловості, що переробляють і використовують перероблену зернову продукцію (борошномельна, хлібопекарська, макаронна, кондитерська, виробництво харчових концентратів, спиртова, крохмале-патокова та пивоварна); селекція і насінництво зернових культур, виробництво засобів виробництва, що забезпечують його функціонування; інфраструктура, що обслуговує цей підкомплекс.


Слайд #9


Слайд #10
В структурі виробництва зерна більше половини припадає на озиму пшеницю. Друге місце за валовим збором посідає ячмінь, на третьому місці знаходиться кукурудза, на четвертому — жито. За обсягами валового збору їм значно поступаються овес, просо, гречка, рис, зернобобові.


Слайд #11


Слайд #12
Основна продовольча зернова культура України — озима пшениця. Яра пшениця використовується в основному як страхова культура, коли доводиться пересівати пошкоджені ділянки озимини.


Слайд #13


Слайд #14
Її посіви зосереджені в степу, де розміщено більше половини її посівної площі в Україні. В Лісостепу — третина посівів і найменше в Поліссі і в районах Карпат. Значна концентрація посівів озимої пшениці в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Автономній Республіці Крим.


Слайд #15


Слайд #16
Основне виробництво продовольчого зерна озимої пшениці і надалі буде концентруватись у степовій і лісостеповій зонах, де природні умови сприяють вирощуванню зерна високої якості


Слайд #17


Слайд #18
Озиме жито — друга важлива продовольча культура, менш вимоглива до грунтово-кліматичних умов, ніж пшениця. Основні її посіви зосереджені в Поліссі, в Карпатах і в деяких (переважно північних) районах Лісостепу.


Слайд #19


Слайд #20
Основними продовольчими круп’яними культурами, що вирощуються в Україні, є гречка, просо і рис.


Слайд #21
Гречка — цінна культура. Але посіви її порівняно невеликі через низьку врожайність, складність очищення тощо. Найбільш сприятливі умови для її вирощування — північні райони Лісостепу і Полісся, де зосереджені основні її посіви.


Слайд #22


Слайд #23


Слайд #24
Рис — нова для України круп’яна культура. Росте на зрошувальних землях Автономної Республіки Крим, Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.


Слайд #25


Слайд #26


Слайд #27
Ячмінь — основна фуражна і частково продовольча зернова культура. Найсприятливішими для неї є грунтово-кліматичні умови західного і північного Степу та Лісостепу.


Слайд #28


Слайд #29


Слайд #30
 Кукурудза — цінна продовольча і фуражна культура, Найкращі грунтово-кліматичні умови для її вирощування в лісостеповій і степовій зонах. Особливо сприятливі умови для вирощування гібридного насіння склалися в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській областях; менш сприятливі — в Поліссі і в Карпатах.


Слайд #31


Слайд #32


Слайд #33
Овес — фуражна і продовольча культура. Найбільшу частку в структурі посівних площ овес займає в Поліссі і в районі Карпат.


Слайд #34


Слайд #35


Слайд #36
Зернобобові культури мають велике фуражне і частково продовольче значення. Посіви зернобобових мають і агротехнічне значення, збагачуючи грунт азотом. До основних зернобобових культур належать горох, віка, кормовий люпин, а також квасоля, соя, сочевиця та ін


Слайд #37


Слайд #38


Слайд #39


Слайд #40
Незважаючи на те, що зараз Україна має всі умови длярозвитку сільського господарства, зокрема і зернового, в розвитку зернової галузі України є значні проблеми, які пов’язані із поганим матеріально-технічним забезпеченням, зокрема наявністю транспортних засобів для проведення зернових робіт, неефективним удобренням наших ґрунтів, низькими експортними цінами на наше зерно, світовою економічною кризою, недостатнім рівнем кваліфікації працівників даної галузі.


Слайд #41
Дякуємо за увагу !!!