Презентація "Міжнародний рух капіталів"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Міжнародний рух капіталів"
Слайд #1
Міжнародний рух капіталів


Слайд #2
Переміщення капіталу між країнами або його вивезення – важлива форма міжнародних економічних відносин.
Це процес вилучення частини капіталу з національного обороту даної країни і застосування його в економічній діяльності інших країн. Як форма світогосподарських зв'язків вивезення капіталу сформувалося на початку XX ст.


Слайд #3
Рух капіталів зумовлений рядом причин
Перенакопи-чення капіталу в окремих країнах
Неспівпадіння попиту і пропозиції капіталу в різних регіонах світової економіки
Загострення проблем сировинних ресурсів
Різниця в цінах на фактори виробництва в різних країнах
загострення суперечностей на світовому ринку товарів і послуг


Слайд #4
Чинники, що зумовлюють рух капіталів
Теорія ринкової влади С.Хаймера — суб'єкт інвестиційної діяльності, що вивозить капітал, керується прагненням домінувати на ринку та досягнути ринкової влади. Закордонне інвестування здійснюється з метою придушення конкуренції і збереження контролю над ринком
Концепція конкурентоспроможності галузі — пояснює міжнародний рух капіталу посиленням конкуренції технологічного характеру між суб'єктами ринку капіталів.
Концепція технологічного нагромадження розглядає міжнародний рух капіталу як наслідок розвитку технології,інноваційного процесу.


Слайд #5
Інфраструктура міжнародного ринку капіталів
кредитні інститути, що приймають вклади і задовольняють потреби в інвестиційних кредитах
кредитні інститути, що ведуть справи клієнтів на біржах
інвестиційні фонди і компанії
великі підприємствагромадські емітенти
інвестиційні банки


Слайд #6
Форми міжнародного руху капіталу
За джерелами походження:
офіційний (державний)
приватний (недержавний) капітал.


Слайд #7
За характером використання коштів:
підприємницький;
позичковий (міжнародний
кредит);
міжнародна економічна
допомога.
Підприємницьким капіталом називають ті засоби, які вкладаються у виробництво з метою отримання доходу. Тоді як позичковий капітал вивозиться у вигляді множинних позик, що надаються державами, великими міжнародними банками та валютними фондами.


Слайд #8
За термінами вивезення капіталу:
короткостроковий (до одного року)
середньостроковий (від 1 до 5 років)
довгостроковий (більше 5 років)
За типом фінансових зобов'язань:
кредитні операції
інвестиційні операції


Слайд #9
За цілями використання:
прямі інвестиції
портфельні інвестиції
Прямими інвестиціями називається підприємницький капітал за кордоном, що забезпечує контроль на підприємствами, в які він вкладений.
Портфельні інвестиції — це суто (винятково) фінансові активи у вигляді облігацій та акцій, які деномінуються в національну валюту.


Слайд #10
Отже, особливістю міжнародного руху капіталів на сучасному етапі є і посилення його політичної і воєнної спрямованості. Особливо це стосується надання кредитів розвинутими країнами та міжнародними фінансовими організаціями.