Презентація "Європейський Союз"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Європейський Союз"
Слайд #1
Європейський Союз
Prezentacii.com


Слайд #2
-
Європейський союз
Міждержавне об'єднання, що поєднує в собі риси міжнародної організації та федеративної держави.


Слайд #3
www.themegallery.com


Слайд #4
Найважливішою економічною метою ЄС є:
2
1
3
Освіта тісного союзу народів Європи;
Посилення економічної і соціальної взаємодії;
Освіта економічного і валютного союзу на базі єдиної валюти - євро.


Слайд #5
Європейський Союз:
1
2
3
НАСЕЛЕННЯ - 450 мільйонів чоловік
Виробляє чверть всесвітнього багатства
Валюта - ЄВРО


Слайд #6
www.themegallery.com


Слайд #7
1. Зовнішні зв'язки:
ЄС укладає двосторонні торговельні угоди з країнами або регіональними групами країн.
Загальна торгова політика працює
У рамках Світової організації ЄС бере активну участь у встановленні правил багатосторонньої системи світової торгівлі.


Слайд #8
www.themegallery.com


Слайд #9
2. Спільна зовнішня політика і безпека
- Спроба на початку 1950х створити Європейське оборонне співтовариство
У 1970р. процес «Європейське
політичне співробітництво»


Слайд #10
Принцип спільної зовнішньої політики та безпеки (СЗПБ) був сформульований в 1992р. в Маастрихтському договорі.
У грудні 1997г. в столиці Канади - Оттаві, 122 держави підписали договір про заборону мін.


Слайд #11
www.themegallery.com
3. Торгівельні вигоди для всіх:
Веде переговори з партнерами щодо
лібералізації торгівлі;
Прагне надати сприяння країнам, що розвиваються
Реформує свою сільськогосподарську
  політику;


Слайд #12
4. Світове співробітництво.
Забезпечення екологічної стійкості
Боротьба з різними захворюваннями
Удосконалення національної охорони здоров'я
Поширення гендерної рівності та розширення
можливостей жінок
Досягнення загальної початкової освіти
Викорінення крайньої бідності та голоду
Скорочення дитячої смертності
Цілі розвитку, прийняті ООН у вересні 2000 р.


Слайд #13
Напрями ЄС:
Торгівля і розвиток співпраці
1.
регіональне
2.
Політика скорочення бідності
3.
транспортна інфраструктура
4.
Продовольча безпека та
Сталий розвиток сільських районів
5.
інституційний розвиток
6.


Слайд #14
Дякую за увагу !