Презентація "Диполь"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Диполь"
Слайд #1
Диполь
підготував учень 11-В класу Котенко Роман


Слайд #2
Вступ
Диполь – ідеалізована система, що слугує для наближеного опису поля, а також для приблизного опису дії зовнішнього поля на такі системи.
Типовий приклад диполя – два рівних за модулем і протилежних за знаком заряди, що знаходяться на дуже малій відстані порівняно з відстанню від точки спостереження до системи.


Слайд #3
Електричний диполь
Електричний диполь – ідеалізована електронейтральна система, що складається із точкових, рівних за абсолютною величиною і протилежних за знаком, електричних зарядів.
Іншими словами, електричний диполь являє собою сукупність двох рівних різнойменних точкових зарядів, які знаходяться на певній відстані один від одного.


Слайд #4
Силові лініїнапруженостіелектричногодиполя


Слайд #5
Взаємодія
Добуток вектору , проведеного від від’ємного заряду до додатнього на абсолютну величину зарядів називається дипольним моментом: .
У зовнішньому електричному полі на електричний диполь діє момент сил, який намагається повернути його так, щоб дипольний момент розвернувся уздовж напрямку поля.
 


Слайд #6
Приклад
Будь яка в цілому електронейтральна система, що містить електричні заряди з деякою наближеністю (власне, з дипольною наближеністю), може розглядатися як електричний диполь з моментом , де – заряд, а – радіус-вектор -го елементу. При цьому дипольна відстань буде коректною, тільки якщо відстань, на якій вивчається електричне поле системи, велика порівняно з її характерними розмірами.
 


Слайд #7
Підсумки
Диполь – ідеалізована система, що слугує для наближеного опису поля, а також для приблизного опису дії зовнішнього поля на такі системи.
Електричний диполь – ідеалізована електронейтральна система, що складається із точкових, рівних за абсолютною величиною і протилежних за знаком, електричних зарядів.
Дипольний момент: .
Будь яка в цілому електронейтральна система, що містить електричні заряди з деякою наближеністю, може розглядатися як електричний диполь з моментом .
 


Слайд #8
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!