Презентація "Гомології"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Гомології"
Слайд #1
Гомології
Гомоло́гією називають зіставні частини порівнюваних об'єктів. В рамках еволюційної біології, гомологія інтерпретується як схожість, обумовлена походженням від загального попередника.


Слайд #2


Слайд #3
Аналогія
зовнішня подібність організмів різних систематичних груп, а також органів або їхніх частин, що походять з різних вихідних зачатків і мають неоднакову будову. А. зумовлюється пристосуванням організмів до життя в подібних умовах або виконанням органами однакової функції.


Слайд #4


Слайд #5
Конвергентна еволюція — еволюційний процес, що приводить до формування комплексу схожих ознак у представників неспоріднених груп


Слайд #6
Рудименти
Рудиментарні органи —органи, недорозвинені чи спрощені у певних видів порівняно з подібними утворами предкових форм унаслідок втрати своїх функцій протягом філогенезу (еволюційного розвитку виду).


Слайд #7
Іноді рудиментарні органи здатні виконувати якусь допоміжну функцію, в деяких випадках розвиваються повністю (атавізми). Рудиментарними є, наприклад, очі в деяких печерних і риючих тварин (протеїв, кротів), задні кінцівки в жовтопуза, хвостові хребці, волосяний покрив тулуба, вушні м'язи у людини.


Слайд #8
Атавізм
Атаві́зм (лат. atavus — прапрадід) — поява у окремих організмів якогось виду ознак, які існували у віддалених предків, але були втрачені в процесіеволюції.


Слайд #9
Приклади атавізмів: трьохпалість у сучасних коней, розвиток додаткових пар молочних залоз (полімастія), хвоста, волосяного покриву на всьому тілі (гіпертрихоз) у людини.