Презентація "Білки"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Білки"
Слайд #1
Білки
Виконала:
Учениця 11 – А класу
Твердохліб Анжеліка


Слайд #2


Слайд #3
Серед органічних сполук білки найскладніші. Вони відносяться до з'єднань які називають полімерами.
Її мономером є нуклеотиди, що складаються з нуклеїнових кислот, тобто первинна структура білка - це послідовне з'єднання амінокислот, яке залишається за рахунок утворення пептидного зв'язку.
Вторинна модель будови білка - це з`єднання, закручене в спіраль, або поліпептидний ланцюжок.
Третинна модель структури білка - просторове розташування закрученого в спіраль поліпептидного ланцюжка.
Четвертинна модель структури білка існує в білках, до складу молекул яких входить більше одного поліпептидного ланцюжка.


Слайд #4
БІЛКИ - біополімери, що є основою життєдіяльності організмів. З білками нерозривно пов'язані процеси обміні речовин і перетворень енергії . Обмін речовин здійснюють Б-ферменти, які специфічно каталізують хім. перетворення, властиві живому. Використовуючи енергію певних реакцій розпаду, ферменти (звичайно в комплексі з іншими специфічними білками)


Слайд #5
Білки є найважливішими поживними речовинами для людини й тварин, їх застосовують у ряді галузей виробництва як сировину. Білкові ферменти широко використовуються як високоефективні каталізатори в різних галузях промисловості.


Слайд #6
Довжина поліпептидного ланцюга в різних білків неоднакова. Різниться також склад амінокислот і їхня послідовність у ланцюгу. Відображуючи відмінності довжини поліпептидних ланцюгів, молекулярна маса білків коливається приблизно від десяти тисяч до багатьох сотень тисяч дальтонід.


Слайд #7
Кожна амінокислота кодується трьома нуклеотидами - триплетом (кодоном). Всього існує 64 кодони; 61 з них кодує 20 властивих білкам амінокислот, а три - закінчення біосинтезу поліпептидного ланцюга. Процес біосинтезу починається з активації амінокислот аденозинтрн фосфорною кислотою, АТФ . Активована амінокислота сполучається зі специфічною для неї транспортною РНК (тРНК), утворюючи за участю ферменту сполуку амінокислоти з тРНК (амінрацилт РНК), яка переносить амінокислоту на рибосому. Тут здійснюється процес синтезу поліпептидного ланцюга на мРНК, трансляція. Кожна тРНК має відповідну послідовність із трьох нуклеотндів (антикодон), якою пізнає тільки свій триплет (колон), на мРНК.
Триплет ДНК


Слайд #8
Властивості білків:
1. Існують білки абсолютно нерозчинні у воді.
2. Малоактивні і хімічно стійкі до впливу агентів клітинних органоїдів.
3. Існують білки, які мають вигляд ниток, або молекули у вигляді жирків діаметром 5-7мм.
4.Під впливом різних фізичних і хімічних факторів (висока t°, ряд хімічних речовин, опромінення, механічної дії) молекули білків змінюють свою будову і молекула розгортається.


Слайд #9


Слайд #10
Повноцінні білки – це білки, які містять усі незамінні амінокислоти.
Неповноцінні білки – це білки, до складу яких не входять ті чи інші незамінні амінокислоти.
При розчиненні білків у воді утворюється своєрідна молекулярно-дисперсна система (розчин високомолекулярної речовини). Деякі білки можуть бути виділені у вигляді кристалів (білок курячого яйця, гемоглобіну крові).


Слайд #11