Презентація "Увага"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Увага"
Слайд #1
Презентація на тему: Увага
Підготувала:
Учениця 11-А класу
Климченко Аліна


Слайд #2
Найважливішою умовою будь-якої діяльності людини є увага.
Сама сутність життя потребує того, щоб сигнал про значущість навколишніх предметів та явищ був для людини сигналом "Увага!"
Увага і сутність життя


Слайд #3
Що таке увага?
Увага - це спрямованість та зосередженість психічної діяльності людини на об'єкти та явища зовнішнього світу , а також на думки, почуття та процеси, що відбуваються всередині у нього . Залежно від цього розрізняють увагу внутрішню і зовнішню.


Слайд #4
Види уваги
Розрізняють такі види уваги:
Мимовільна
Довільна
Післядовілна


Слайд #5
Мимовільна увага
Увагу, зумовлену сильними, контрастними, значущими подразниками, що діють на людину яскравістю, несподіваністю, динамізмом, називають мимовільною.
Мимовільну увагу може викликати сильний подразник: різкий запах, яскраве світло і барви, голосні звуки.
Мимовільна увага триває, поки діють відповідні подразники.


Слайд #6
Мимовільна увага
Мимовільна увага не пов'язана з цілеспрямованою діяльністю і вольовим зусиллям. Це увага неуважної людини. Фактори, що викликають мимовільну увагу:
- інтенсивність (сила) подразника;
- новизна подразника;
- контраст подразників;
- загальна спрямованість особистості.
- відповідність внутрішньому станові організму (потребам);
- безпосередній інтерес: те, що цікаве, емоційно насичене, захоплююче, викликає тривале інтенсивне зосередження.


Слайд #7
Довільна увага
Довільна увага має цілеспрямований характер і вимагає вольового зусилля. Цей вид уваги існує тільки в людини. Основний факт, що вказує на наявність у людини особливого типу уваги, невластивого тварині, полягає в тому, що людина довільно може зосереджу- вати свою увагу то на одному, то на іншому об'єкті, навіть у тих випадках, коли в навколишній обстановці нічого не змінюється.


Слайд #8
Довільна увага
Вияв довільної уваги пов'язаний з використанням вольового зусилля, тобто це вид уваги, що виявляється у випадку, коли людина ставить перед собою певні завдання і намагається їх виконати. Довільна увага нерозривно пов'язана з мовою. У подібному випадку довільна увага набуває нових рис - залишаючись свідомою, доцільною, вона, як і мимовільна, знімає напруження, захоплює людину і підтримує активну психічну діяльність. Це і є післядовільна увага.


Слайд #9
Післядовільна увага
Увага, яка знімає напруження, захоплює людину і підтримує активну психічну діяльність – це післядовільна увага.
Якщо в цілеспрямованій діяльності для особистості стають цікавими й значимими зміст і сам процес, а не тільки результат – це також післядовільна увага. Для її підтримки не потрібно вольових зусиль.
Вона характеризується тривалою високою зосередженістю, з нею обґрунтовано пов'язують найбільш інтенсивну й плідну розумову діяльність, високу продуктивність усіх видів праці.


Слайд #10
Властивості уваги
За видом діяльності увагу поділяють на такі типи:
- сенсорна увага – сприймання;
- інтелектуальна увага – мислення й робота пам’яті;
- моторна увага – рух.
Увага людини має 5 основних властивостей:
обсяг уваги;
стійкість уваги;
розподіл уваги;
зосередженість уваги;
переключення уваги.


Слайд #11
Стійкість уваги
Стійкість уваги виявляється в здатності тривалий час утримуватися на будь-якому об'єкті, не відволікаючись і не послаблюючись. Стійкість залежить від:
- складності завдання;
- наявності перешкод;
- установки й інтересу;
- особливостей нервової системи.


Слайд #12
Розподіл уваги
Розподіл уваги полягає в здатності роззосередити увагу на значному просторі, паралельно виконувати кілька видів діяльності або робити кілька різних дій.
Розподіл уваги залежить від психологічного й фізіологічного стану людини. У разі стомлення, під час виконання складних видів діяльності, які вимагають підвищеної концентрації уваги, область розподілу звичайно звужується.


Слайд #13
Розподіл уваги
Розподіл уваги має певні закономірності: чим складніші види діяльності, які сполучаються, тим важче досягати розподілу уваги; важко сполучати два види розумової діяльності.
Розподіл найбільш ефективний за умови сполучення розумової й моторної діяльності, при цьому продуктивність розумової діяльності знижується більше, ніж моторної; основна умова успішного розподілу – автоматизація принаймні одного з видів діяльності, які здійснюються одночасно.


Слайд #14
Зосередженість уваги
Зосередженість (концентрація) - це утримання уваги на якому-небудь об'єкті. Таке утримання означає виділення «об'єкта» в якості деякої фігури із загального тла, це інтенсивність зосередження свідо- мості на об'єкті.
Оскільки рівень ясності і виразності визначається інтенсивністю зв'язку з об'єктом, або стороною діяльності, при цьому концентрація уваги виражатиме інтенсивність цього зв'язку.


Слайд #15
Зосередженість уваги
Зосередженість уваги залежить від мотивації діяльності та індивідуальних якостей людини. Якісною характеристикою зосередженості уваги людини на об'єкті є рівень її концентрації.
Розлади уваги спостерігаються при підвищеному відволіканні, коли важко зосереджуватися на одному об'єкті або діяльності. При цьому увага нестійка, сторонні подразники можуть порушувати зосередженість уваги і діяльність хворого. Відволікання буває настільки сильне, що людина не може зосередитися на запитаннях, постійно переключається з однієї думки на іншу.


Слайд #16
Переключення уваги
Переключення уваги – навмисне її переведення з одного об'єкта на інший, з одного виду діяльності на інший. Можна говорити про повне й неповне переключення. У першому випадку попередня діяльність не гальмує ту, на яку була переключена увага, у другому – така інтерференція присутня.


Слайд #17
Переключення уваги
Існують деякі закономірності переключення:
успішність переключення знижується під час переходу від легкої до важкої діяльності; чим цікавіша була попередня й менш цікава подальша діяльність, тим важче переключення;
перехід до нової діяльності значно важчий, якщо не довершена попередня; при глибокому зосередженні переключення досягається із суттєвим зусиллям.


Слайд #18
Переключення уваги
Переключення уваги - це не що інше, як переміщення в корі великого мозку оптимального збудження. При цьому швидкість переключення уваги залежить від рухливості нервових процесів.
Ясність і чіткість мети нової діяльності, її значимість для особистості поліпшують переключення уваги.


Слайд #19
Дякую за Увагу!