Презентація "Увага.Властивості уваги"

+7
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Увага.Властивості уваги"
Слайд #1
Увага.Властивості уваги


Слайд #2
Увага – це особлива форма психічної діяльності, яка виявляється у спрямованості і зосередженості свідомості на вагомих для особистості предметах, явищах навколишньої дійсності або власних переживаннях.
На людину одночасно впливає велика кількість подразників. Однак доходять до свідомості лише ті з них, які виявляються найбільш значимими для особистості. Вибірковий, спрямований характер психічної діяльності складає сутність уваги.


Слайд #3
Функції уваги


Слайд #4
За наявністю вольової регуляції розрізняють увагу мимовільну, довільну та післядовільну.


Слайд #5
Мимовільна увага
Увагу, зумовлену сильними, контрастними,
значущими подразниками, що діють на людину яскравістю, несподіваністю, динамізмом, називають мимовільною


Слайд #6
Довільна увага
Довільна увага має цілеспрямований характер і вимагає вольового зусилля. Цей вид уваги існує тільки в людини.
Основний факт, що вказує на наявність у людини особливого типу уваги, невластивого тварині, полягає в тому, що людина довільно може зосереджу вати свою увагу то на одному, то на іншому об'єкті, навіть у тих випадках, коли в навколишній обстановці нічого не змінюється


Слайд #7
Післядовільна увага
Увага, яка знімає напруження, захоплює людину і підтримує активну психічну діяльність – це післядовільна увага.
Якщо в цілеспрямованій діяльності для особистості стають цікавими й значимими зміст і сам процес, а не тільки результат – це також післядовільна увага. Для її підтримки не потрібно вольових зусиль.
Вона характеризується тривалою високою зосередженістю, з нею обґрунтовано пов'язують найбільш інтенсивну й плідну розумову діяльність, високу продуктивність усіх видів праці


Слайд #8
Властивості уваги
За видом діяльності увагу поділяють на такі типи:
- сенсорна увага – сприймання;
- інтелектуальна увага – мислення й робота пам’яті;
- моторна увага – рух.
Увага людини має 5 основних властивостей:
обсяг уваги;
стійкість уваги;
розподіл уваги;
зосередженість уваги;
переключення уваги.


Слайд #9
Стійкість уваги
Стійкість уваги виявляється в здатності тривалий час утримуватися на будь-якому об'єкті, не відволікаючись і не послаблюючись. Стійкість залежить від:
- складності завдання;
- наявності перешкод;
- установки й інтересу;
- особливостей нервової системи.


Слайд #10
Зосередженість уваги
Зосередженість уваги залежить від мотивації діяльності та індивідуальних якостей людини.
Якісною характеристикою зосередженості уваги людини на об'єкті - є рівень її концентрації.
Розлади уваги спостерігаються при підвищеному відволіканні, коли важко зосереджуватися на одному об'єкті або діяльності.
При цьому увага нестійка, сторонні подразники можуть порушувати зосередженість уваги і діяльність хворого.
Відволікання буває настільки сильне, що людина не може зосередитися на запитаннях, постійно переключається з однієї думки на іншу.


Слайд #11
Практична частина.Тест