Презентація "Основні напрямки сучасної біотехнології"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основні напрямки сучасної біотехнології"
Слайд #1
Основні напрямки сучасної біотехнології


Слайд #2
Біотехнологія (від грец. bios — життя, techne — мистецтво, майстерність і logos — слово, навчання) — це процес використання живих організмів і біологічних процесіву виробництві. Біотехнологія — це міждисциплінарна галузь, що виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук.


Слайд #3
Історія біотехнології
Прадавні часи: людина використовує біотехнологічні процеси при хлібопеченні, готуванні кисломолочних продуктів, у виноробстві тощо.


Слайд #4
Середина ХІХ ст.: завдяки роботам Луї Пастера доведено зв’язок процесів шумування з діяльністю мікроорганізмів; традиційна біотехнологія одержує наукову основу.
40–50-ті роки ХХ ст.: здійснено біосинтез пеніцилінів методами ферментації; починається ера антибіотиків, яка дає поштовх розвитку мікробіологічного синтезуі створенню мікробіологічної промисловості.
60–70-ті роки ХХ ст.: бурхливий розвиток клітинної інженерії.


Слайд #5
1972 р.: групою П. Берга в США створено першу гібридну молекулу ДНК in vitro; відбувається народження генетичної інженерії.
Термін «біотехнологія» поширюється з 1970-х років. Із цього часу біотехнологія нерозривно пов’язана з молекулярною і клітинною біологією, молекулярною генетикою, біохімією і біоорганічною хімією.


Слайд #6
Біотехнологія — це комплекс фундаментальних і прикладних  наук, технічних засобів, спрямованих на одержання і використання клітин мікроорганізмів, тварин і рослин, а також продуктів їх життєдіяльності: ферментів, амінокислот,  вітамінів, антибіотиків та ін.


Слайд #7


Слайд #8
Традиційна біотехнологія
Традиційна біотехнологія заснована на ферментації. За допомогою мікроорганізмів отримують такі лікарські препарати.
Також мікроорганізми використовують в хлібопеченні, для отримання оцту, молочнокислих продуктів, етанолу, гліцерину, ацетону, бутанолу та ряду органічних кислот.
Одним з найбільш перспективних напрямків традиційної біотехнології є використання мікроорганізмів як один з засобів захисту рослин від шкідників.


Слайд #9
Нова біотехнологія
Клітинна інженерія — це напрям у науці і селекційній практиці, яке вивчає методи гібридизації соматичних клітин.
Суть генної інженерії полягає в штучному створенні (хімічний синтез, перекомбінації відомих структур) генів з конкретними необхідними для людини властивостями і введення його у відповідну.


Слайд #10
Перспективи біотехнології
Перспективи генної інженерії та біотехнології:— Створення організмів, корисних для людини;— Отримання нових лікарських препаратів;— Корекція та виправлення генетичних патологій.


Слайд #11
Застереження
У міру розвитку генної та клітинної інженерії в суспільстві виникає все більше і більше занепокоєння з приводу можливих маніпуляцій з генетичним матеріалом. Наприклад, не можна виключити, що пересадка генів підвищує стійкість до антибіотиків деяких бактерій, створення нових форм харчових продуктів, можуть нанести шкоду здоро’ю. У будь-якому випадку небезпека від хвороб, недоїдання та інших потрясінь значно вище, ніж від генетичних досліджень.