Презентація "Клітини"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Клітини"
Слайд #1
Роботу виконали:
Учні 10 класу
Бабійчук Руслан
Бабійчук Снежана
Клітини


Слайд #2
Клітина - основна структурно – функціональна одиниця всіх організмів, елементарна біологічна система.


Слайд #3
На клітинному рівні організації повністю проявляються всі основні властивості живого:обмін речовин і перетворення енергії, здатність до росту і розмноження, руху, збереження і передача спадкової інформації нащадкам тощо.


Слайд #4
Клітини
Проукаріоти
НЕМАЮТЬ ЯДРА І ДОСИТЬ ПРОСТО ОРГАНИЗОВАНІ
Еукаріоти
ОБОВЯЗКОВО МАЮТЬ ЯДРО І СКЛАДНІШЕ ОРГАНІЗОВАНІ


Слайд #5
Основні складовіклітини:


Слайд #6
Мембрана відокремлює вміст будь-якої клітини від зовнішнього середовища, забезпечуючи її цілісність; регулює обмін між клітиною і середовищем; внутрішньоклітинні мембрани поділяють клітину на спеціалізовані замкнуті відсіки органели, в яких підтримуються певні умови середовища .
Клітина мембрана


Слайд #7
Основні складовіклітини:
Мембрана


Слайд #8
Цитоплазма
Цитопла́зма — це внутрішній вміст клітини, її основна частина .
Це напіврідка маса —цитозоль, в якій знаходяться всі клітинні органели, крім ядра.
В деяких клітинах вона слугує скелетом, задопомогою трубочек і палочек.


Слайд #9
Основні складовіклітини:
Мембрана
Цитоплазма


Слайд #10
Вакуоль
Вакуоль - що міститься в деяких еукаріотичних клітинах і виконує різні функції. Одна з важливих функцій рослинних вакуолей - накопичення іонів і підтримка тургору.
Вакуоль - це місце запасу води.


Слайд #11
Основні складовіклітини:
Мембрана
Цитоплазма
Вакуолі


Слайд #12
Хлоропласти - зелені пластиди. З їх допомогою відбувається фотосинтез. Хлоропласти містять хлорофіл. У зелених рослин є двумембранними органеллами. Під подвійною мембраною є тилакоїди. Тилакоїди вищих рослин групуються в грани, які представляють собою стопки сплюснених і тісно притиснутих один до одного тилакоїдів , що мають форму дисків. З'єднуються грани за допомогою ламелл .
Хлоропласти


Слайд #13
Основні складовіклітини:
Мембрана
Цитоплазма
Вакуолі
Хлоропласт


Слайд #14
Ядро
Ядро оточене подвійною оболонкою, має одне або кілька ядерець.Відповідає: за ріст, розмноження або поділ клітини.Ядро містить хромосоми,які є носіями спадкової інформації від материнської клітини до дочірніх


Слайд #15
Основні складовіклітини:
Мембрана
Цитоплазма
Вакуолі
Хлоропласт
Ядро


Слайд #16
Мітохондрія
відіграють роль енергетичних станцій клітин. в них протікають процеси окисного фосфорилювання
зберігають спадковий матеріал у вигляді мітохондріальної ДНК. мітохондрії для своєї роботи потребують білкаx, закодованих в генах ядерної ДНК, так як власна мітохондріальна ДНК може забезпечити мітохондрії лише кількома білками.


Слайд #17
Основні складовіклітини:
Мембрана
Цитоплазма
Вакуолі
Хлоротпласт
Ядро
Мітохондрії


Слайд #18
Дякую за увагу!