Презентація "Нормальна мікрофлора людини"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Нормальна мікрофлора людини"
Слайд #1
Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
Е К О Л О Г І Я МІКРООРГАНІЗМІВ.
НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ЛЮДИНИ.


Слайд #2
Популяція – сукупність особин, які проживають в одному певному біотопі.
Біотоп – ділянка обмеженої території з одно-рідними умовами існування.
Мікробіоценоз – сукупність популяцій мікро-організмів, які проживають в одному біотопі.


Слайд #3
Види симбіозу:
нейтралізм – існуючі в одному біотопі популяції мікробів не стимулюють і не пригнічують один одного;
мутуалізм – взаємовигідне співжиття, коли одна популя-ція синтезує речовини, які є основою живлення іншої;
коменсалізм – мікроби живляться залишками їжі хазяїна, злущеним епітелієм кишечника тощо, але не завдають йому шкоди;
антагонізм – пригнічення однієї популяції іншою;
паразитизм – коли популяція мікроорганізмів (паразит) живе за рахунок хазяїна і завдає йому шкоди;
сателізм – деякі мікроорганізми виділяють метаболіти, які стимулюють ріст інших мікроорганізмів.


Слайд #4


Слайд #5


Слайд #6
Рикетсії – внутріклітинні паразити


Слайд #7


Слайд #8
Мікрофлора навколишнього середовища (ґрунту, води, повітря)


Слайд #9


Слайд #10


Слайд #11
Санітарно-показові бактерії ґрунту
Escherichiae coli
Clostridium perfringens
Streptococcus feacalis
термофільні бактерії
За наявністю перших трьох судять про ступінь фекального забруднення ґрунту.


Слайд #12
Зони водиза ступнем мікробного забруднення :
полісапробна зона
мезосапробна зона
олігосапробна зона
катаробна зона


Слайд #13
Мікрофлора води
Постійна (автохтонну): актиноміцети, мікрококи, псевдомонади, спірохети, непатогенні вібріони.
Випадкова (заносна): кишкові палички, ентерококи, клостридії, спірили, вібріони, ентеровіруси, ротавіруси.