Презентація "Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів"
Слайд #1
Теорія симбіогенезу і виникнення еукаріотів
Даниленко 11-А


Слайд #2
Теорія симбіогенезу
Теорія симбіогенезу – гіпотеза, згідно з якою всі еукаріотичні організми є результатом своєрідного симбіозу різних видів прокаріотів.


Слайд #3
Відмінність мітохондрій та пластид від інших органел цитоплазми
Мають двошарову оболонку.
Містять власний генетичний апарат у вигляді згорнутої у кільце молекули ДНК.
Мають свої, дрібніші за звичайні, рибосоми.
Відтворюються, як і клітини, шляхом поділу навпіл.


Слайд #4
Етапи симбіогенезу
РОСЛИНИ
ТВАРИНИ
Ціанобактерії
Утворення хлоропластів
Виникнення прокаріотів з мітохондріями, клітинною мембраною і джгутиком
Бактерії спіралеподібної форми
АЕРОБНІ БАКТЕРІЇ
ПРОКАРІОТИЧНИЙ АМЕБОЇДНИЙ ОРГАНІЗМ
Утворення мітохондрій


Слайд #5
Схема еволюції органічного світу відповідно до теорії симбіогенезу
Царство Бактерії
Спільний предок
Формування еукаріотної клітини
Надцарство Доядерні
Надцарство Ядерні
Симбіоз з різними бактеріями
Одноклітинні гриби (протисти)
Багатоклітинні
Царство Гриби
Найпростіші (протисти)
Багатоклітинні тварини
Безхребетні
Хребетні
Царство Тварини
Симбіоз гетеротрофних бактерій з ціанобактеріями
Одноклітинні водорості (протисти)
Багатоклітинні водорості
Вищі рослини
Царство Рослини
зелені
бурі
зелені
червоні