Презентація "Мислення і свідомість. Емоції"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Мислення і свідомість. Емоції"
Слайд #1
Тема: Мислення і
свідомість.
Емоції.
Підготувала
Учениця 9 класу
Тхір Софія


Слайд #2
То що ж таке «емоції»


Слайд #3
Емоції-реакція людини і тварини на вплив внутрішніх і зовнішніх подразників, що мають яскраво виражене суб'єктивне забарвлення.
Емоція - це конкретна форма протікання психічного процесу переживання почуттів.


Слайд #4
В житті людини велике значення мають не тільки безпосередньо емоції.
Емоції – це реакції, які викликаються певними епізодичними впливами або внутрішніми станами організму.
Емоції – це прості переживання, пов’язані з задоволенням або незадоволенням органічних потреб.


Слайд #5
За ступенем збудження чи заспокоєння
СТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “стенос”- сила) підвищують активність, енергію та життедіяльність, викликають підйом
та бадьористь.

АСТЕНІЧНІ ЕМОЦІЇ (від грецького слова “астенос”- слабкість, безсилля) зменшують активність та енергію людини, пргнічують життедіяльність.


Слайд #6
Функції емоцій:
– сигнальна функція – завдяки емоціям ми дізнаємось про значущі для нас події, про те, що відбувається навколо;
– регулятивна функція – забезпечує напрямок і інтенсивність поведінки людини;
– експресивна функція – виражає внутрішні переживання індивіда в зовнішній формі – міміці, жестах, особливостях мовлення та т ін.;
– комунікативна функція – за допомогою емоцій ми спілкуємось один з одним.


Слайд #7
Емоційні стани - психічні стани, які виникають у процесі життєдіяльності суб'єкта і визначають не тільки рівень інформаційно-енергетичного обміну, але і спрямованість поведінки. Емоції керують людиною набагато сильніше, ніж це здається на перший погляд.
Навіть відсутність емоцій це емоція, точніше ціле емоційний стан, який характеризується великою кількістю особливостей у поведінці людини.


Слайд #8
ОСНОВНІ емоційні стани, що виділяються в психології:
1) Радість (задоволення, веселощі)2) Смуток (апатія, сум, депресія),3) Гнів (агресія, озлоблення),4) Страх (тривога, переляк),5) Подив (цікавість),6) Огида (презирство, огиду).


Слайд #9
Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
1. ІНТЕРЕС – позитивна емоція, що мотивує навчання, розвиток навичок та вмінь, творчі прагення.

2. РАДІСТЬ – позитивне емоційне збудження, що виникає при появі можливості досить повно задовольнити актуальну потребу, ймовірність чого до цього моменту була невисокою чи невизначеною.

3. ГОРЕ – емоція зумовлена комплексом причин, пов”язаних з невідтвореними життєвими втратами.
4. ГНІВ - може викликати бажання покарати, наказати.Може сприяти мобілізації сили, викликати відчуття впевненності у правильності власних дій.
5. ОГИДА – часто виникає разом з гнівом, але має свої власні ознаки і по- іншому переживається. Огида являє собою бажання позбавитись від когось чи від чогось.


Слайд #10
Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
6. ПРЕЗИРСТВО - емоція,що відображає втрату іншою людиною чи цілою групою своєї значущості для індивіда, переживання останнім своєї переваги в порівнянні з іншими.

7. СТРАХ – переживання, зумовлене отриманням прямої чи опосередкованої інформації про реальну чи уявну загрозу, очікування невдачі при здійсненні дій, обумовленої ситуацією, що виникла.Вважається , що страх являється однією з найбільших негативних емоцій.
8. ПОДИВ – різке підвищення нервової стимуляції, що виникає в наслідок несподіваних подій.


Слайд #11
Фундаментальні емоції (за К.Є. Ізардом)
9. СОРОМ – виникає як переживання неузгодженності (дійсного чи тільки уявного ) між нормою поведінки і фактичною оцінкою, прогнозування засуджуючої чи різко негативної оцінки оточуючих.Сором мотивує бажання сховатися, зникнути.
10. ПРОВИНА- емоція, схожа на сором, оскільки також виникає у результаті неузгодження очікуваної та реальної поведінки.
Однак сором може з’являтися внаслідок будь-яких помилок, вина ж виникає при порушеннях морального чи етичного характеру, при чому в ситуаціях, в в яких людина відчуває особливу відповідальність.


Слайд #12
Тривалі емоційні стани:
Афект – психологічний стан, в основі якого лежить сильне, відносно короткочасне емоційне переживання. Це реакція на екстремальну ситуацію.
Настрій – загальний, відносно невеликий за інтенсивністю, емоційний стан людини, що характеризує її життєвий тонус протягом певного часу.
Пристрасть – стійке, глибоке та сильне емоційне прагнення людини до певного об’єкта. Максимальний інтерес до предмета.
Фрустрація – емоційний стан людини, який викликається об’єктивно нездоланними перешкодами або труднощами на шляху досягнення бажаної мети.
Стрес – сильне емоційне збудження, а також сукупність стереотипних, філогенетично запрограмованих неспецифічних реакцій усього організму, що робить можливим підвищену фізичну активність. Виникає в скрутних, несподіваних та небезпечних ситуаціях.


Слайд #13
Апатія — філософське поняття, психічний стан, викликаний втомою, важкими переживаннями або хворобою, що означає відмову від всіх пристрастей, зникнення інтересу та байдужість до всього оточуючого, звільнення від почуття страху і проблем навколишньої дійсності.
Депресія (від латинського слова depressum - знижувати, придушувати, гнітити) - стан, що характеризується пригніченим чи сумним настроєм і зниженням психічної активності, що сполучаються з руховими розладами і різноманітними соматичними (тілесними) порушеннями (втрата апетиту, схуднення, запори, зміна ритму серцевої діяльності і т.п.).
Доброзичливість - відношення до людини, орієнтоване на сприяння його благу, на здійснення добра. Суб'єктивно доброзичливість проявляється в прихильності, симпатії, співчутті, благодіянні.
Переляк-серйозний страх є відповіддю на деяку грізну небезпеку що насувається, тоді як дріб'язковий повстає при зіткненні з незначною небезпекою.


Слайд #14
КінецьДякую за увагу!