Презентація "Водне середовище існування"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Водне середовище існування"
Слайд #1
Водне середовище існування


Слайд #2
Вода є найпоширенішим мінералом
Вода покриває ¾ земної поверхні, 71% земної кулі
Основна маса води зосереджена в морях та океанах – 96,5%, на води суходолу припадає 3,5% води планети.
У водному середовищі живе близько 150 000 видів тварин і 10 000 рослин, що становить відповідно всього 7, 8% від загального числа видів Землі


Слайд #3
Основні властивості водного середовища
Температура
Освітленість
Тиск
Газовий режим
Рельєф дна
Солоність
Щільність


Слайд #4
Щільність води
Висока щільність водного середовища визначає особливий склад і характер зміни життєзабезпечуючих чинників. Одні з них ті ж, що і на суші - тепло, світло, інші специфічні: тиск води (з глибиною збільшується на 1 атм. на кожні 10 м), вміст кисню, склад солей, кислотність


Слайд #5
Пристосування гідробіонтів до високої щільності води
1. У рослин дуже слабко розвинені або зовсім відсутні механічні тканини - їм опора сама вода.
2. Більшості властива плавучість, за рахунок повітроносних міжклітинних порожнин.
3. Характерно активне вегетативне розмноження, розвиток гідрохоріі - винесення квітконосів над водою і розповсюдження пилку, насіння і спор поверхневими течіями.
4. У мешканців товщі води і активно плаваючих тварин тіло має обтічну форму і змащується слизом, що зменшує тертя при пересуванні.
5. Розвинені пристосування для підвищення плавучості: скупчення жиру в тканинах, плавальні міхури у риб, повітроносні порожнини у сифонофор.
6. У пасивно плаваючих тварин збільшується питома поверхня тіла за рахунок виростів, шипів, придатків; тіло ущільнюється, відбувається редукція скелетних органів.
7. Різні способи пересування: згинання тіла, за допомогою джгутиків, війок, реактивний спосіб пересування
8. У придонних тварин зникає або слабо розвинений скелет, збільшуються розміри тіла, звичайна редукція зору, розвиток дотикальних органів.


Слайд #6
Температура
Діапазон значень температури води в Світовому океані становить 38 ° (від -2 до +36 ° С), у прісних водоймах - 26 ° (від -0,9 до +25 ° С). З глибиною температура води різко падає.
В океанах, де вода дуже прозора, на глибину 140 м проникає 1% світлової радіації, а в невеликих озерах на глибині 2 м проникає всього лише десяті частки відсотка.
Інтенсивність світла у воді сильно ослаблена через його відображення поверхнею і поглинання самою водою. Це сильно позначається на розвитку фотосинтезуючих рослин.
До недоліку світла рослини пристосувалися розвитком хроматофорів великих розмірів, що забезпечують низьку точку компенсації фотосинтезу, а також збільшенням площі асиміляційних органів.


Слайд #7
Екологічні групи гідробіонтів
Нектон
Бентос
Планктон


Слайд #8
Планктон
Нейстон
Плейстон
Перифітон


Слайд #9


Слайд #10


Слайд #11
Нектон 


Слайд #12
Бентос 


Слайд #13
Які пристосування гідробіонтів до рухливості води?
Характерна риса водного середовища - рухливість. Вона обумовлена ​​приливами і відливами, морськими течіями, штормами, різними рівнями висотних відміток русел річок.
2) У риб проточних вод тіло в поперечнику кругле, а у риб, що мешкають біля дна, як і в придонних безхребетних тварин, тіло плоске. У багатьох на черевній стороні є органи фіксації до підводних предметів
1) У проточних водоймах рослини міцно прикріплюються до нерухомих підводних предметів. Поверхня для опори в першу чергу - субстратЦе зелені і діатомові водорості, водяні мохи. Мохи навіть утворюють щільний покрив на швидких перекатах річок. У прибійній-відливної зоні морів та багато тварин мають пристосування для прикріплення до дна (черевоногі молюски, вусоногі раки), або ж ховаються в ущелинах.


Слайд #14
Які пристосування гідробіонтів до солоності води?
2) Водні рослини здатні поглинати воду і поживні речовини з води всією поверхнею, тому в них сильно розчленовані листя і слабо розвинені провідні тканини і коріння. Коріння служать в основному для прикріплення до підводного субстрату. У більшості рослин прісних водойм є коріння. Типово морські і типово прісноводні види не переносять значних змін у солоності води.
Природним водоймам властивий певний хімічний склад води. Переважають карбонати, сульфати, хлориди. ). При солоності більше 40 проміле водойму називають гіпергалінною або пересоленою.
1) У прісній воді добре виражені процеси осморегуляції. Гідробіонти змушені постійно видаляти проникаючу в них воду. У солоній воді концентрація солей в тілах і тканинах гідробіонтів однакова з концентрацією солей, розчинених у воді .