Презентація "Подвійні зорі"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Подвійні зорі"
Слайд #1
Подвійні зорі


Слайд #2
Подвійна зоря — система двох гравітаційно пов'язані зір, які звертаються навколо спільного центру мас по екліптичних орбітах. Інколи трапляються системи із трьох і більше зірок; у такому разі система називається кратною зіркою.


Слайд #3
Види подвійних зірок та їх спостереження
Візуально-подвійні зорі
Затемнювано-подвійні зорі
Спектрально-подвійні зорі
Оптично подвійні зорі


Слайд #4
Візуально-подвійні зорі
Подвійні зорі, які можна побачити окремо, називають візуально-подвійними. Такою зіркою є Сіріус.
Компоненти більшості подвійних систем занадто близькі одна до одної або ж занадто віддалені від Сонячної системи, через що їх неможливо розрізнити навіть за допомогою найпотужніших телескопів.


Слайд #5
Затемнювано-подвійні зорі
Спостерігаються завдяки коливаннями блиску, створеними періодичними затьмареннями однієї зірки іншою. Відповідно спостерігається два зниження яскравості протягом одного циклу. Менше зниження, коли яскравіша зоря закриває від нас більш тьмяну і сильніше падіння видимої зоряної величини, коли відбувається навпаки.


Слайд #6
Спектрально-подвійні зорі
Спостерігаються завдяки періодичним зсувам спектральних ліній.
Якщо подвійна зірка має достатньо значний власний рух, то можна спостерігати періодичні відхилення траєкторії руху головного компоненту від прямої лінії.


Слайд #7
Оптично подвійні зорі
Іноді буває, що дві фізично не пов'язані між собою зірки випадково проектуються на дуже близькі одна до одної точки небесної сфери. Такі зірки називаються оптично. Класичним прикладом таких зірок є Міцар і Алькор у сузір'ї (Великої Медведиці).


Слайд #8
Компоненти подвійних зір
Є різні подвійні зірки: бувають дві схожі зорі у парі, а є різні (зазвичай, це червоний гігант та білий карлик). Але, незалежно від своїх типу, ці зорі найкраще піддаються вивченню: аналізуючи їхню взаємодію, вченим вдається з'ясувати майже всі параметри, включаючи масу, форму орбіт і навіть характеристики близько розташованих до них зір. Зазвичай, ці зорі мають дещо витягнуту форму внаслідок взаємного тяжіння. Приблизно половина всіх зір нашої Галактики належить до подвійних систем, отже подвійні зірки явище дуже поширене.


Слайд #9
Деякі подвійні зорі


Слайд #10
Деякі повійні зорі