Твір на тему: «Огляд творчості Олександра Олеся»

Творча спадщина талановитого українського поета і письменника Олександра Олеся складається з дев’яти книг. Звертався він до поезії та драматичного жанру. У своїй творчості О. Олесю вдалося значно розширити стильовий і тематичний діапазони лірики, піднести виражальну силу української художньої мови. Не будучи «модерністом» у повному сенсі цього слова, митець зробив великий вклад у розвиток української поезії, зокрема, рішуче заперечив абстрактну декламаційність і наголосив на естетичній цінності поетичних творів.

Поетика О. Олеся завоювала прихильність масового читача і знавців літератури майже одразу після виходу першої збірки. У його віршах можна знайти багато мінливих відтінків настрою, глибокий внутрішній драматизм почуттів, щирість та безпосередність поетичних висловів. Основними темами творчого доробку О. Олеся були перипетії громадської боротьби, кохання і життя природи. А ось концептуального осмислення революційної боротьби у його віршах не знайдеш, в них йдеться про широкі політичні світогляди, а не про декларативне висунення віршових програм, які повністю відсутні в поезії О. Олеся.

В системі образів О. Олеся зустрічається народна символіка. Тендітна і дуже вразлива душа ліричного героя з хворобливістю реагує на події і обставини, яки постійно перегукуються з образами природи. Основу художнього світу цього багатогранного митця, який створений інтимною лірикою, покладено нове романтичне протиставлення, з одного боку, – реальності, а з другого – мрій та сподівань ліричного героя.

Поетові вдається злити воєдино протилежні поняття. Коли йдеться мова про рани, кров, біль і муки, все це стає ще більш болючим через те, що з них проростає «жаль», а все це відбувається під час пошуків «ніжності», відсутність якої дуже сильно хвилює ліричного героя.

Щодо природи, то вона в ліричних творах О. Олеся виступає не просто тлом переживань людини і їх зовнішнім аналогом. Його віршам притаманне поетичне розмаїття почуттів у житті сонячного проміння, трав, квітів, тощо. Природа у О. Олеся живе незвичайно виразним буттям, поет тонко передає її настрої і порухи. Відображення природи переважно музичне, з ритмами, які добре відчуваються. Кращим зразком пейзажної лірики О. Олеся вважається низка поезій з циклу «Щороку», в яких замальовується річний круговорот природних явищ.

Ліричні твори О. Олеся надзвичайно музичні, за своєю формою часто «романсові», тому вони привертали увагу відомих українських композиторів М. Лисенка, К. Стеценка, Я. Степового, С. Людкевича та інших.

Ще виразніше, ніж у поезії, нова романтична концепція виявилася у драматичній творчості О. Олеся, у творах «Ніч на полонині», «Над Дніпром», «Трагедія серця», «По дорозі в казку» тощо. Відомий цей митець з багатогранним талантом і як перекладач. Його перу належать переклади ліричних творів багатьох іноземних поетів, «Пісня про Гайявату» Г. Лонгфелло і казки В. Гауфа.