Твір на тему: «Євгеній Онєгін» – соціально-психологічний роман у віршах»

+8

У своєму романі в віршах «Євгеній Онєгін» Олександр Пушкін постає як засновник художнього реалізму в російській поезії і «поет дійсності». За думкою авторитетних критиків, починаючи з цього роману російська література та поезія стала віддзеркаленням цілих історичних епох.

Сучасники Олександра Пушкіна часто порівнювали «Євгенія Онєгіна» з неперевершеним романом Байрона «Дон Жуан». Дехто навіть вважав, що російський поет вдався до наслідування цього твору. Хоча спочатку Пушкін і визнавав, що поштовхом до написання роману був саме «Дон Жуан», але потім він зізнавався: «Ніхто більше мене не поважає Дон Жуана, але в нього немає нічого спільного з Онєгіним». Це навіть незважаючи на те, що пізні твори Байрона теж поступово переходили на позиції реалізму.

У романі «Євгеній Онєгін» знайшли своє відображення складні для російського суспільства часи, які передували подіям 14 грудня 1825 року – повстанню Декабристів. Пушкін, який у творі виступав як автор і який займав позиції «друга, брата, товариша» декабристів, виніс власний суворий вирок реакційній політиці властителів Російської імперії.

Створюючи образи представників дворянства і поміщиків-кріпосників, поет використав сатиричні засоби. Олександр Пушкін з надзвичайною точністю і психологізмом змалював сусідів та гостей, які з’їхалися на день народження до будинку Ларіних. Цей майстерний опис потім став підґрунтям для створення Миколою Гоголем «Мертвих душ». А в двох останніх розділах свого роману Пушкін подав читачам психологічний портрет представників вищих прошарків тогочасного суспільства – столичних придворних аристократів.

Автор роману «Євгеній Онєгін» наділив головного героя рисами власного характеру, чим досяг максимальної реалістичності цього образу. З появою образа Євгенія Онєгіна в російській літературі була започаткована галерея так званих «зайвих людей», людей, які почувають себе самотніми серед представників свого кола. Таким був і Євгеній Онєгін, для якого навіть кохання не давало бажаної гостроти відчуттів. Через байдужість до самого себе і до оточуючого життя герой роману завдав чимало страждань і горя іншим людям, не пожалів навіть тих, хто відчував до нього справжні почуття.

Так само, як і образ головного героя роману «Євгеній Онєгін», був узагальнений і образ Тетяни Ларіної. Цей образ назавжди залишився в світовій літературі і став символом доброчесності, кохання, щирості і чистоти жіночої душі. Як сказав про цей роман В. Бєлінський, «тут все життя, вся душа, вся любов його; тут його почуття, поняття, ідеали».

Виграй GTA5!