Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал» - Слайд #1

Тема: Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал
Виконала студентка групи Б-21М: Гуменюк Мар*яна


Слайд #2
Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал» - Слайд #2

Мета:
Засвоїти таке поняття , як грошi та визначити їх суть.


Слайд #3
Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал» - Слайд #3

План
1.Походження грошей,роль держави у створеннi грошей
2.Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал
3.Форми грошей та їх еволюцiя
4.Вартiсть грошей
5.Функцiї грошей


Слайд #4
Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал» - Слайд #4

Грошi — це специфічний товар, що має властивість обмінюватися на будь-який інший товар, тобто є загальним еквівалентом і абсолютно ліквідним активом.
Грошi-це форма прояву суспiльних вiдносин.
Суспільне призначення грошей полягає в тому, що
вони є простим засобом обігу (гроші як гроші) та
носієм самозростаючої вартості (гроші як капiтал) Природа грошей як загального еквівалента визначається передусім їх походженням.


Слайд #5
Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал» - Слайд #5

При застосуванні у сфері інвестування гроші стають носієм капіталу, у зв'язку з чим виникає необхідність розрізняти гроші як гроші і гроші як капітал.
Гроші як гроші використовуються переважно для реалізації наявної споживної вартості, тобто їх цільове призначення обме­жується посередництвом в обміні.


Слайд #6
Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал» - Слайд #6

Гроші як капітал використовуються для забезпечення зростання наявної вартості. Для цього виготовлену вартість потрібно реалізувати, нагромадити тавикористати так, щоб її не тільки зберегти, а й збiльшити
Функціонуючи як капітал, гроші продовжують виконувати свої традиційні функції міри вартості і засобу обігу, які разом конституюють явище грошей. Тому відмінності між грошима як грошима і грошима як капіталом досить умовні і визначаються переважно призначенням грошей при їх використанні економіч­ними суб'єктами.


Слайд #7
Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал» - Слайд #7

Висновок:
Негативні соціально-економічні наслідки інфляції примушують окремі держави вдаватися до таких заходів, як грошові реформи. Тобто повної або часткової перебудови грошової системи з метою стабілізації грошового обігу, що є головною функцією грошової реформи.


Слайд #8
Презентація на тему «Сутнiсть грошей,грошi як грошi,грошi як капiтал» - Слайд #8

Список використаних джерел:
1. Антонов Н.Г., Пессель М.А Денежное обращение, кредит и банки. – 1995
2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. – 1999
3. Гальчинський А.С. Теорія грошей: навчально-методичний посібник. - 1998
4. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика. – 1997
5. Гроші та кредит: підручник/За ред. проф. Б.С. Івасіва. – 1999
6. Гроші, банки та кредит у схемах і коментарях/За ред. Б.Л. Луціва. – 1999


Завантажити презентацію