Презентація на тему «Ринок робочої сили в Україні»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #1

Ринок робочої силив Україні
Кравець Дмитро


Слайд #2
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #2

Актуальність
Однією з найскладніших соціально-економічних проблем в умовах глобальної фінансової кризи є формування національного ринку робочої сили. Вплив кризи супроводжується зростанням рівня та тривалості безробіття, розвитком вимушеної неповної та неформальної зайнятості, нелегальної трудової міграції тощо. Все це різко актуалізує дослідження формування і функціонування ринку робочої сили, причин та наслідків кризової ситуації у сфері зайнятості, а також шляхів її подолання в даних умовах.


Слайд #3
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #3

Метою даної роботи перш за все є поглиблений аналіз даної теми, розгляд переваг та недоліків розвитку ринку робочої сили України та можливі шляхи його поліпшення і вдосконалення.
Предметом є діяльність ринку робочої сили,проблеми його формування та стабільного функціонування.


Слайд #4
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #4

Об'єктом дослідження виступає населення, яке становить робочу силу. Все населення ми можемо поділити на жінок, чоловіків, дітей, молодь, а також інвалідів, які в більшості випадків теж являються зайнятими.
Завдання – вивчити та дослідити сутність ринку робочої сили, його типи та механізм функціонування, розглянути та оцінити макроекономічне явище ринкової економіки, а саме безробіття: причини та його насліки, а також проаналізувати сучасний стан ринку робочої сили України.


Слайд #5
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #5

Об'єктом дослідження виступає населення, яке становить робочу силу. Все населення ми можемо поділити на жінок, чоловіків, дітей, молодь, а також інвалідів, які в більшості випадків теж являються зайнятими.
Завдання – вивчити та дослідити сутність ринку робочої сили, його типи та механізм функціонування, розглянути та оцінити макроекономічне явище ринкової економіки, а саме безробіття: причини та його насліки, а також проаналізувати сучасний стан ринку робочої сили України.


Слайд #6
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #6

Об'єктом дослідження виступає населення, яке становить робочу силу. Все населення ми можемо поділити на жінок, чоловіків, дітей, молодь, а також інвалідів, які в більшості випадків теж являються зайнятими.
Завдання – вивчити та дослідити сутність ринку робочої сили, його типи та механізм функціонування, розглянути та оцінити макроекономічне явище ринкової економіки, а саме безробіття: причини та його насліки, а також проаналізувати сучасний стан ринку робочої сили України.


Слайд #7
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #7

Об'єктом дослідження виступає населення, яке становить робочу силу. Все населення ми можемо поділити на жінок, чоловіків, дітей, молодь, а також інвалідів, які в більшості випадків теж являються зайнятими.
Завдання – вивчити та дослідити сутність ринку робочої сили, його типи та механізм функціонування, розглянути та оцінити макроекономічне явище ринкової економіки, а саме безробіття: причини та його насліки, а також проаналізувати сучасний стан ринку робочої сили України.


Слайд #8
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #8

Об'єктом дослідження виступає населення, яке становить робочу силу. Все населення ми можемо поділити на жінок, чоловіків, дітей, молодь, а також інвалідів, які в більшості випадків теж являються зайнятими.
Завдання – вивчити та дослідити сутність ринку робочої сили, його типи та механізм функціонування, розглянути та оцінити макроекономічне явище ринкової економіки, а саме безробіття: причини та його насліки, а також проаналізувати сучасний стан ринку робочої сили України.


Слайд #9
Презентація на тему «Ринок робочої силив Україні» - Слайд #9

Загалом державна політики зайнятості в Україні має базуватися на тому, щоб шляхом правових, економічних і адміністративно-організаційних методів державного регулювання створити умови для максимально можливої зайнятості населення, підвищення продуктивності праці, за рахунок чого забезпечити стале економічне зростання, підвищити добробут і стабільність у суспільстві, а також необхідний захист безробітних та членів їх сімей.


Завантажити презентацію