Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #1

Права , свободи та відповідальність.
«Будь-яке право людини, прямо або побічно, зводиться до забезпечення за ним можливості виконувати його обов'язки.» С.Франк


Слайд #2
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #2

Права,свободи та відповідальність - це сполучний розчин,без якого не може бути споруджена жодна будівля соціальної організації-від сімейного колективу до держави.


Слайд #3
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #3

Проблема прав,свобод та відповідальності сягає своїм корінням в існування двох протилежних векторів розвитку соціуму:
Прагнення окремого індивіда до якнайповнішої реалізації своїх інтересів,бажань,індивідуальної свободи
Необхідність збереження суспільства від розвалу внаслідок зіткнень індивідуальних свобод,обмеження індивідуальних свобод заради соц.взаємодії яка може забезпечити повну реалізацію індивидуального інтересу,ніж індивідуальна дія окремої людини.


Слайд #4
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #4

Джерелами міжнародно-правових норм людини є :
Міжнародні конвенції як загального,так і спеціального характеру.
Міжнародне звичаєве право та загальні принципи права.
Рішення міжнародних органів,якщо договір,яким засновано даний орган,надає йому повноваження приймати обов'язкові для виконання рішення.
Судові рішення та наукові розробки.


Слайд #5
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #5

Покоління прав людини
У результаті наукової систематизації прав людини в історичному огляді з'явилися теорія трьох поколінь прав людини.Перше покоління прав людини - невідчужувані особисті і політичні права . Право на свободу думки,совісті та релігії,право на життя,свободу та безпеку.


Слайд #6
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #6

Друге покоління прав людини – подальша розробка особистих і розвиток соціально-економічних і культурних прав( право на відпочинок,соціальне забезпечення,медичну допомогу тощо)


Слайд #7
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #7

Третє покоління прав людини - охоплює солідарні(колективні) права,тобто ті які стосуються всього людства. Це право на мир,безпеку,незалежність на екологічне чисте навколишнє середовище,на соціальний і економічний розвиток як окремої людини так і людства в цілому.


Слайд #8
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #8

Права і свободи людини – це невідчужувані права і свободи особи,які індивід отримує в силу свого народження. Вони нерозривно пов'язані з існуванням людини
Право на життя
На свободу
Право на повагу до людської гідності


Слайд #9
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #9

Найважливішими є право на життя без війни тобто на право на мир.


Слайд #10
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #10

Права і відповідальність людини і громадянина.
Один із важливіших правових принципів – це єдність прав і відповідальності(обов'язків). Конституція України ( ст.23):
« Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості,якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей,та має обов'язки перед суспільством,в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості»


Слайд #11
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #11

Права і обов'язки громадян зафіксовані в Конституції України


Слайд #12
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #12

До конституційних обов'язків громадян належить:
1) Захист Вітчизни,її незалежності і територіальної цілісності;2) Шанування її державних символів;3)Проходження військової служби;4)Незаподіяння шкоди природі,культурній спадщині,відшкодування завданих збитків;5)сплата податків і зборів у розмірах,встановлених законом;
6) Додержання Конституції і законів та інше.


Слайд #13
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #13

До конституційних обов'язків громадян належить:
1) Захист Вітчизни,її незалежності і територіальної цілісності;2) Шанування її державних символів;3)Проходження військової служби;4)Незаподіяння шкоди природі,культурній спадщині,відшкодування завданих збитків;5)сплата податків і зборів у розмірах,встановлених законом;
6) Додержання Конституції і законів та інше.


Слайд #14
Презентація на тему «Права , свободи та відповідальність» - Слайд #14

Дякуємо за увагу!
Підготували
Учениці 11 класу
Дергачова Ганна, Ленко Тетяна, Свириденко Єлизавета


Завантажити презентацію