Презентація на тему «Вплив людини на атмосферу» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Вплив людини на атмосферу» (варіант 2) - Слайд #1

Вплив людини на стан атмосфери
Учня 11- А класу
В.Обочука


Слайд #2
Презентація на тему «Вплив людини на атмосферу» (варіант 2) - Слайд #2

Атмосферу забруднюють:
Викиди промисловості
Вихлопні гази
Пил


Слайд #3
Презентація на тему «Вплив людини на атмосферу» (варіант 2) - Слайд #3

За час існування людства природа зазнала великих змін. З кожним днем людині потрібно все більше продуктів харчування, води, одягу, корисних копалин, металів. Для задоволення своїх потреб вона вирубує ліси, розорює степи, осушує болота, добуває корисні копалини, будує заводи, фабрики, міста. А ще негативно впливає на природу, приводить до її забруднення.Сьогодні Україна - одна з екологічно “брудних” країн, оскільки перенасичена хімічними, металургійними, гірничо-добувними виробництвами зі застарілими технологіями.


Слайд #4
Презентація на тему «Вплив людини на атмосферу» (варіант 2) - Слайд #4

Викиди промисловості
Отже, промислові викиди в атмосферу несприятливо впливають перш за
все на людину та на навколишнє природне середовище, а найбільш важкі
форми прояву спостерігаються на промислових майданчиках та прилеглих
до них територіях. Саме тут виникають найбільш високі концентрації
шкідливих речовин в атмосферному повітрі, котрі перевищують гранично
допустимі концентрації в 2—5, а нерідко і в більше разів, і саме на цих
територіях акумулюється їхня основна маса ґрунтом та поверхнею
водоймищ. У зв'язку з цим особливо гострою є проблема запобігання
забруднення атмосфери міст, де зосереджена більша частина населення та
промисловості.


Слайд #5
Презентація на тему «Вплив людини на атмосферу» (варіант 2) - Слайд #5

Викиди вихлопних газів — основна причина перевищення допустимих концентрацій токсичних речовин і канцерогенів в атмосфері великих міст, які є частою причиною отруєння в замкнутих просторах.
Кількість що виділяються в атмосферу автомобілями забруднюючих речовин визначається масовим викидом газів іскладом газів, що відходять.
Вихлопні гази


Слайд #6
Презентація на тему «Вплив людини на атмосферу» (варіант 2) - Слайд #6

Ч ому?


Слайд #7
Презентація на тему «Вплив людини на атмосферу» (варіант 2) - Слайд #7

ї
Отже, промислові викиди в атмосферу несприятливо впливають перш за все на людину та на навколишнє природне середовище, а найбільш важкі форми прояву спостерігаються на промислових майданчиках та прилеглих до них територіях. Саме тут виникають найбільш високі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, котрі перевищують гранично допустимі концентрації в 2—5, а нерідко і в більше разів, і саме на цих територіях акумулюється їхня основна маса ґрунтом та поверхнею водоймищ. У зв'язку з цим особливо гострою є проблема запобігання забруднення атмосфери міст, де зосереджена більша частина населення та промисловості.


Завантажити презентацію