Презентація на тему «Глобалізація економіки»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #1

Глобалізація економіки
Роботу виконала
Учениця ll-П курсу
Скоробагатько Анастасія
Рокитнянський районний ліцей
Рокитнянської районної ради
Київської області


Слайд #2
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #2

Глобалізація – це сукупність економічних, соціальних, технологічних, політичних і культурних явищ та процесів, спричинених змінами у світовому виробництві, споживанні й торгівлі.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #3

Глобалізація торкається майже всіх сфер людської діяльності.
Глобалізаційні процеси охопили політичну й економічну сфери, а також і соціально-культурне життя людства.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #4

Причини формування глобалізаційних процесів:
• процес інтернаціоналізації;
• науково-технічний прогрес;
• загострення проблем, що є загальними для всіх людей і країн світу та важливими з погляду збереження та розвитку людської цивілізації.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #5

Глобалізація економіки - це багатогранні процеси, що відбуваються у світовому господарстві.


Слайд #6
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #6

Глобалізація на рівні окремої країни характеризується ступенем взаємозв'язку її економіки зі світовою економікою в цілому.


Слайд #7
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #7

Існують декілька головних показників, що визначають ступінь інтегрованості економік різних держав у глобальну економіку:
• співвідношення зовнішньоторговельного обігу і ВВП;
• прямі іноземні інвестиції, які спрямовуються в економіку країни і з країни, та портфельні інвестиції;
• потік платежів в країну та з країни, що пов'язані з переданням технології.


Слайд #8
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #8

Глобалізація на світовому рівні визначається економічними взаємозв'язками між країнами, що відбиваються на зустрічних потоках товарів, послуг, капіталу й ноу-хау, що постійно зростають.


Слайд #9
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #9

У сучасному світі глобалізація справляє домінуючий вплив на розвиток будь-якої держави.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #10

Глобалізація
поширення нових інформаційних технологій та пов'заних з ними переваг;
перехід на ресурсозаощаджувальні технології;
посилення уваги до важливих проблем людства.
посилення нерівномірності розвитку країн світу;
нав'язування сильними країнами своєї волі, нераціональної структури господарства, політичної та економічної незалежності.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобалізація економіки» - Слайд #11

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію