Презентація на тему «Побудова організму людини»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #1

Побудова організму людини


Слайд #2
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #2

Для виконання певних життєво важливих функцiй органи тiла людини об'єднуються в системи органів


Слайд #3
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #3

Системи органів
За своїм функцiональним призначенням вони подiляються на:
дихальну;
кровообiгу;
травну;
опорнорухову;
статеву;
нервову;
видільну системи;
систему залоз внутрiшньої секрецiї.


Слайд #4
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #4

Дихальна система
Ди́хальна систе́ма — відкрита система організму, яка забезпечує газообмін, формування гомеостазу в трахеобронхіальних шляхах, очищення повітря, яке вдихається, від чужорідних часток і мікроорганізмів, а також аналіз пахучих речовин в атмосферному середовищі.


Слайд #5
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #5

Кровообіг
Кровоо́біг — процес постійної циркуляції крові в організмі, що забезпечує його життєдіяльність.


Слайд #6
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #6

Травна система
Травна́ систе́ма — система органів у багатоклітинних тварин, призначена для переробки і видобування з їжі поживних речовин, всмоктування їх в кров і виділення з організму неперетравлених залишків 


Слайд #7
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #7

Опорно-рухова система
Опорно-рухова система - комплекс структур, що утворюють каркас, що надає форму організму, що дає йому опору, що забезпечує захист внутрішніх органів і можливість пересування в просторі 


Слайд #8
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #8

Нервова система
Нервова система — цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур, яка спільно згуморальною системою забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього та зовнішнього середовища.


Слайд #9
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #9

Видільна система
Видільна система — сукупність органів, які виводять з організму надлишок води, а також продуктами обміну речовин, солі, а також отруйні речовини, які потрапили в організм ззовні чи утворилися в ньому.


Слайд #10
Презентація на тему «Побудова організму людини» - Слайд #10

За́лози вну́трішньої секре́ції
За́лози вну́трішньої секре́ції  — залози, які не мають вивідних протоків, і виділяють свою «продукцію» — гормони, безпосередньо в кров, яка омиває ці залози. Саме через це їх називають залозами внутрішньої секреції 


Завантажити презентацію