Презентація на тему «Історичний розвиток органічного світу»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #1

Історичний розвитокорганічного світу
Розділ V


Слайд #2
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #2

Знати і вміти
учень (учениця)
називає: таксономічні одиниці; ери, періоди розвитку Землі;
характеризує: різні погляди на виникнення життя на Землі;
гіпотези походження еукаріотів; еволюційні події в протерозойську, палеозойську, мезозойську та кайнозойську ери;
пояснює принципи класифікації організмів;
робить висновок: про ускладнення тваринного і рослинного світу
в процесі еволюції; про єдність органічного світу.


Слайд #3
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #3

Тема 2
Історичний розвиток &
різноманітність органічного світу
Тема уроку: Гіпотези
виникнення життя
на Землі.


Слайд #4
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #4

Мета уроку:
охарактеризувати різноманітність органічного світу,
ознайомитися з основними гіпотезами виникнення життя на Землі;
розвивати вміння логічно і послідовно викладати
свої думки, аргументовано відстоювати свої
погляди й переконання;
засвоїти нові терміни та поняття;
сприяти естетичному вихованню учнів в плані формування
цілісного погляду на навколишню дійсність.


Слайд #5
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #5

Карл Лінней
Шведський природознавець:ботанік, 
зоолог і лікар — видатний учений XVIII століття, першийт президент 
Шведської Академії Наук, доктор медицини;
запро­понував наукову
класифікацію відомих
в свій час рослин і тварин.
Основна праця -
«Система природи».


Слайд #6
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #6

I. Різноманітність органічного світу
У сучасній біосфері налічують
близько 3 млн. видів живих
організмів: з них тварин – понад
2 млн., рослин – 600 тис.,
решта – гриби, прокаріоти,
віруси.


Слайд #7
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #7

II. Гіпотези походження життя на Землі
***
Проблемне питання:
у чому полягає причина такої різноманітності поглядів на походження життя.
***
Схема:
гіпотези походження життя на Землі.
Епіграф:
«Початок більше половини цілого…»
Арістотель


Слайд #8
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #8

1. Креаціоністська гіпотеза:
життя було створене надприродною силою у певний час.


Слайд #9
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #9

2. Абіогенні гіпотези.1.Гіпотеза спонтанного зародження.
Арістотель
Френсіс Бекон
Ян ван Гельмонт
Парацельс


Слайд #10
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #10

Луї Пастер
Довів неможливість
самозародження життя.


Слайд #11
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #11

Досліди, що доводять неможливість самозародження життя


Слайд #12
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #12

2.Гіпотези абіогенезу
Жан Батист Ламарк
Ернст Геккель
Климент Тимірязєв


Слайд #13
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #13

2.Біохімічна гіпотеза виникнення життя
Д. Холдейн
Опарін О.


Слайд #14
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #14

Життя виникало в результаті багатоетапних процесів,
що підпорядковуються природним законам
Такі умови вчені неодноразово відтворювали в лабораторіях.
У результаті цих дослідів , у водному розчині солей , близьких за складом до морської води , в умовах опромінення та пропускання через них електричних зарядів , утворились деякі органічні речовини.
Утворились нуклеотиди, амінокислоти та невеликі ланцюжки з амінокислот , моносахариди моносахариди та ін.


Слайд #15
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #15

Коацерватні краплини
Вони утворили скупчення, відокремлені від води поверхнею розділу – коацерватні краплини, які існували досить тривалий час.


Слайд #16
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #16

III. Біогенні гіпотези.1.Гіпотеза панспермії.
Л.С. Берг
Арреніус С.А.
Шмідт О.Ю.
Вернандський В.І.


Слайд #17
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #17

Гіпотеза біогенезуГіпотеза панспермії
Панспермія – гіпотеза про повсюдність поширення в Всесвіті зародків живих істот.
Згідно панспермії в світовому просторі розсіяні зародки життя (наприклад спори мікро-організмів) які рухаються під тиском світових променів а потрапивши в сферу притягання планети осідають на її поверхні і закладають на цій планеті початок живого. Ця гіпотеза була висунута шведським вченим Ареніусом в 1907 р.


Слайд #18
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #18

Гіпотеза техногенної панспермії
На основі гіпотези панспермії зародилося поняття «техногенна панспермія». Вчені занепокоєні, що з космічними апаратами, які
відправляються в космос, до інших космічних об'єктів ми можемо занести туди земні мікроорганізми, які в результаті мутації під дією космічної радіації можуть набути непердбачуваних змін. Або навпаки, поставляючи з інших космічних об'єктів на Землю часточки грунту ми можемо занести на Землю небезпечні для земних жителів мікроорганізми.
В 2006 р. за результатами Deep Impact (космічний апарат НАСА) по дослідженню кометної речовинит доведено наявність в кометах води і найпростіших органічних сполук. Це вказує на комети як на один із можливих переносників життя у Всесвіті.


Слайд #19
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #19

2. Гіпотеза стацінарного стану
Життя існувало завжди. Згідно з цією гіпотезою, Земля ніколи не виникала, а існувала вічно, вона завжди здатна підтримувати життя, а якщо і змінювалася, то дуже мало.


Слайд #20
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #20

Геохронолігічна таблиця


Слайд #21
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #21

Життя в архейську еру
Архе́йський ео́н — найдавніша ера в геологічній історії Землі; нижній підрозділ докембрію.
Радіометричні значення для порід найдавнішого віку цієї групи відповідають 3500-4000 млн років тому. Верхня вікова межа датується близько 2600–2800 млн років тому. Породи архейської ери складають фундамент давніх платформ і виходять на поверхню на ділянках їх щитів, в Україні — на ділянці Українського щита. Відклади, що утворилися протягом архейської ери, становлять архейську групу.


Слайд #22
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #22

Основні події протерозойської ери
Протерозойський еон — геологічний еон, підрозділ загальної стратиграфічної шкали, який охоплює період від 2500–2700 млн років до 542 млн років томуПід час протерозою відбулися значні деформації земної кори (докембрійські епохи складчастості), з якими пов'язані процеси магматизму й метаморфізму.
Органічний світ протерозою бідний, виявлено рештки залізобактерій і синьо-зелених водоростей.


Слайд #23
Презентація на тему «Історичний розвитокорганічного світу» - Слайд #23

Домашнє завдання
Опрацювати $41, ст.246 – 250,
продовжити роботу над презентаціями щодо розвитку життя
в різні ери та періоди.
Скласти ЕСЕ про власне бачення утворення живих організмів
на Землі.


Завантажити презентацію