Презентація "Доба “Розстріляного Відродження”"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Доба “Розстріляного Відродження”"
Слайд #1
Доба “Розстріляного Відродження”
20-30ті роки XXстоліття


Слайд #2
Розстріляне відродження
 Це літературно-мистецьке покоління 20-х— початку 30-х рр. в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталін6ським режимом.


Слайд #3
Розстріляне відродження
Термін «розстріляне Відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець Юрій Лавріненко, вживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози 1920-30-х рр. За це десятиліття (1921—1931) українська культура спромоглася компенсувати трьохсотрічне відставання й навіть переважити на терені вітчизни вплив інших культур, російської зокрема (на 1 жовтня 1925 року в Україні нараховувалося 5000 письменників).


Слайд #4
Розстріляне відродження
Представники інтелігенції що належать до «розстріляного відродження» умовно поділяються на кілька груп, обумовлених їхнім життєвим шляхом під час та після сталінських репресій.


Слайд #5
Розстріляне відродження
Першу групу — безпосередніх жертв терору становлять письменники Валер'ян Підмогильний, Валер'ян Поліщук, Марко Вороний, Микола Куліш, Микола Хвильовий, Михайль Семенко, Євген Плужник, Микола Зеров, худжники-бойчукісти, Лесь Курбас та багато інших, що були знищені фізично, тобто страчені або померли в концтаборах, чи вчинили самогубство перебуваючи за півкроку від арешту.


Слайд #6
Розстріляне відродження
Частині репресованих й переслідуваних представників української-радянської інтелігенції, вдалось уникнути найвищої міри покарання і вижити в тюрмах і концтаборах. Причому декому з них вдалося навіть втікати з концтаборів (Іван Багряний).


Слайд #7
Розстріляне відродження
Третю умовну групу складають ті діячі культури, які уникли репресій, але через те, що їхній доробок теж був далеким від соцреалізму і вузьких партійних рамок, він був також засуджений радянською владою. Творчість таких осіб теж заборонялась й замовчувалась, твори вилучались зі сховищ і знищувались.


Слайд #8
Розстріляне відродження
До четвертої групи належать митці «доби розстріляного відродження». Їхня творчість або чітко відповідала компартійним нормам, або ж у більшості випадків зазнала в період сталінських репресій значних змін. Страх за свою безпеку в умовах масового терору змушував швидко пристосовуватись, перетворюючись на пропагандистів від мистецтва.


Слайд #9
Деякі представники розстріляного відродження
Письменник, публіцист. Провідний письменних неоромантичного стилю. Один з основоположників пореволюційної української прози.
Микола Хвильовий


Слайд #10
Деякі представники розстріляного відродження
Драматург, режисер,громадський діяч, газетяр іредактор, педагог. Творець модерної української драматургії.
Микола Куліш


Слайд #11
Деякі представники розстріляного відродження
Поет, перекладач, дитячий поет.
Марко Вороний


Слайд #12
Деякі представники розстріляного відродження
Художник, маляр-монументаліст, педагог. Засновник школи українського моументального живопису, лідер бойчукістів.
Михайло Бойчук