Презентація "Срібна доба"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Срібна доба"
Слайд #1
 «Срібна доба» 
 ХІХ-ХХ ст.


Слайд #2
Російська лірика
Вирішальну роль у її розквіті відігравали нереалістичні тенденції.
символізм
акмеїзм
футуризм


Слайд #3
Символізм
сприймання речей матеріального світу як «знаків» вічних ідей
розкриття прихованої багатозначної сутності речей
 аналогії між різноманітними явищами предметно-чуттевого й духовного світів
 «У символах, - писав російський символіст В. Іванов, - була знайдена всесвітня правда.


Слайд #4
У Росії символістський напрям почав формуватися у 90-і роки XIX ст.
Тенденції
Перша, містична, була теоретично обґрунтована у знаменитій доповіді Д. Мережковського «Про причини занепаду та про нові течії у сучасній російській літературі». На розвиток цієї гілки російського символізму неабиякий вплив справили релігійно-філософські ідеї В. Соловйова.
Друга тенденція була представлена передусім творчістю B. Брюсова, що розглядав символізм як сучасний засіб самовираження мистецького «я», а відтак наголошував на індивідуалізмі та естетизмі


Слайд #5
Етапи російського символізму
 Перший, що припав на 90-і роки XIX ст., був пов'язаний з іменами В. Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба, Д. Мережковського, 3. Гіппіус та ін.
На початку XX ст. у літературу прийшло нове покоління символістів. Найяскравішими його представниками були Андрій Бєлий (Б. Бугайов), О. Блок, C. Соловйов та ін.
В. Брюсов
О. Блок


Слайд #6
Акмеїзм
модерністська течія в російській поезії 10-20-х років XX ст. Лідерами акмеїзму були М. Гумільов та С. Городецький; з цією течією деякий час була пов'язана творчість А. Ахматової, О. Мандельш-тама, Г. Нарбута, М. Зенкевича, М. Кузміна, Б. Садовського та ін.
 запереченні засадничих принципів символістської естетики
пріоритет графічно чіткої образності та поетичного слова у його прямому й точному значенні


Слайд #7