Презентація "Напрями літератури у 19 столітті"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Напрями літератури у 19 столітті"
Слайд #1
Напрями літератури у 19 столітті


Слайд #2
Романтизм – напрям в літературі і мистецтві, який виник наприкінці 18 ст. в іспанській середньовічній літературі.
увага до людини як вищої цінності,
своєрідність романтичного героя,
утвердження високих ідеалів ,
відмова від зображення реального життя,
інтерес до минулого, народної творчості, міфології.


Слайд #3
 Дж. Г. Байрон
А. де Віньї
 А. де Мюссе
 Г. Гейне 
А. Міцкевич
О-Пушкін


Слайд #4
ДЕКАДАНС (фр. занепад) – загальна назва кризових явищ к.XIX – п.XXст.; настрої безнадії, розчарування, занепаду життєвих сил.
неприйняття дійсності;
відмова від громадянського в мистецтві;
культ краси як вищої цінності;
містицизм, віра в надприродні сили;
індивідуалізм;
відмова від моралі буржуазного суспільства;
надання переваги формі над змістом або повне його заперечення.


Слайд #5
М. Арцибашев
А. Стріндберг


Слайд #6
Реалізм (лат.realis - - речовий, дійсний) — напрям у літературі і мистецтві, який полягає у правдивому, об'єктивному і всебічному відображенні.
Художнє зображення життя в образах, відповідне суті явищ самого життя.
Реальність є засобом пізнання людиною себе і навколишнього світу.
Типізація образів, яка досягається через правдивість деталей в конкретних умовах.
Навіть при трагічному конфлікті мистецтво життєствердне.
Реалізму притаманне прагнення розглядати дійсність у розвитку, здатність виявляти розвиток нових соціальних, психологічних і суспільних відносин.


Слайд #7
Ч. Діккенс
О. Бальзак
Л. М. Толстой


Слайд #8


Слайд #9
Модернізм - загальна назва нових літературно-мистецьких течій кінця XIX ст. початку XX ст. нереалістичного спрямування, що виникли як заперечення традиційних форм і естетики минулого.
особлива увага до внутрішнього світу особистості;
• надання переваги творчій інтуїції;
• розуміння літератури як найвищого знання, що здатне проникнути в найінтимніші глибини існування особистості й одухотворити світ;
• пошук нових формальних засобів у мистецтві (символіка, міфотворчість);
• прагнення до відкриття вічних ідей, які можуть перетворити світ за законами краси й мистецтва;
• творення нової художньої реальності.


Слайд #10


Слайд #11
натуралізм (лат. nature — природа) — напрям, який характеризується прагненням до об’єктивістського, фактографічного зображення дійсності та людських характерів, зумовлених біологічними, спадковими чинниками і соціально-матеріальним середовищем.


Слайд #12
Е. Золя
Гі де Мопассан


Слайд #13
Кінець