Презентація "Тарас Григорович Шевченко"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Тарас Григорович Шевченко"
Слайд #1
ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКОукраїнський поет та художник
Підготувала
учениця 10-А класу
Касперук Карина


Слайд #2
План
Гордість українського народу.
Юний художник.
Періоди творчості.
Доакадемічні роботи.
Перший малюнок.
Академічні роки Шевченка.
Вплив К. Брюллова на творчість художника.
Копіювання творів свого вчителя К. Брюллова.
Портрети, виконані олійними фарбами.
Твори років заслання (1847-1857рр).
Роботи,виконані після повернення з заслання до смерті художника(1857 - 1861рр).
Значення творчоті Тараса Григоровича Шевченка.


Слайд #3
Цілі
Ознайомитись з мистецькою спадщиною Траса Шевченка;
2. визначити її роль у розвитку художнього мистецтва;
3. дослідити жанри образотворчого мистецтва, у яких працював митець;
4. з’ясувати шляхи становлення Тараса Шевченка як художника.


Слайд #4
Гордість українського народу
Щедра й невичерпно родюча українська земля подарувала вселюдському сузір’ю геніїв невгасимого Світоча - Тараса Шевченка, Тираноборця і Пророка, Речника волі, який поставив на сторожі біля своїх земляків, "рабів німих", вогненне слово, а в "Заповіті" дав їм наказ: "Кайдани порвіте!".


Слайд #5
Гордість українського народу
Поява Шевченка - поета і художника, митця і борця, що став символом української нації, - була зумовлена всім ходом історичного і духовного розвитку України з її тривалою, сповненою драматизму, героїчною боротьбою за волю.
Багато сказано про велич Тараса Григоровича Шевченка, Кобзаря, котрий став живим символом національної єдності, консолідації українського народу. І до тепер його життя, творчість аналізуються, осмислюються вченими-шевченкознавцями, бо невизначеностей, спірних питань у шевченкознавстві ще багато.


Слайд #6
Гордість українського народу
Тарас Григорович Шевченко, як художник займає одне із самих почесних місць в українському образотворчому мистецтві. Шевченко був одним із перших художників, які прокладали новий реалістичний напрям, основоположник критичного реалізму в українському мистецтві.
Загальновідомо, що Шевченко був одним із зачинателів і першим видатним майстром офорту у вітчизняному мистецтві. Сам він прекрасно володів всіма відомими тоді засобами графічного зображення.


Слайд #7
Юний художник
За свідченням самого Шевченка, малювати він почав з раннього дитинства – “хрестами й візерунками з квітками” обводив сторінки в саморобному зошиті.
Обдарований від природи хлопчина рано відчув тягу до малювання. Ще змалку крейда і вуглинка були для нього неабиякою радістю. Все ними малює: стіни, лави, стіл в хаті і на дворі, в себе і у гостях. Хлопець любив зображувати птахів, звірів, людей. Коли юний художник намалював п’яного дяка, то був ним покараний.


Слайд #8
Періоди творчості
За часом виконання всі живописні й графічні твори Шевченка можна поділитина три періоди:
1. Перші роботи доакадемічного часу і дозаслання (1830-1847рр).
2. Твори років заслання (1847-1857рр)
3. Роботи,виконані після повернення з заслання до смерті художника (1857 - 1861рр).


Слайд #9
Доакадемічні роботи
З доакадемічних робіт збереглися малюнок олівцем «Погруддя жінки "(1830), акварельні портрети П.Енгельгардта (1833), " Голова жінки " (1834) портрети Катерини Абази і Є. Гребінки (обидва - 1837),серія композицій на історичні теми - "Смерть Лукреції" (1835), "Смерть Олега, князя древлянського", "Олександр Македонський виявляє довір‘я своєму лікареві Філіппу "і" Смерть Віргінії "(всі - 1836), "Смерть Богдана Хмельницького" (1836-1837) і "Смерть Сократа" (1837).


Слайд #10
«Погруддя жінки» - перший малюнок (1830)
Талант художника проявився рано, значно раніше, ніж талант поета . Якщо перші літературні спроби припадають на 1836-1837 роки, то найбільш ранній малюнок, що дійшов до нас і відомий під назвою “Погруддя жінки” або “Жіноча голівка” датований самим автором ще 1830році. З цієї юнацької роботи і розпочалась творчість видатного художника.


Слайд #11
Портрет П.Енгельгардта (1833)


Слайд #12
Голова жінки (1834)


Слайд #13
Портрет Катерини Абази (1837)


Слайд #14
Портрет Є.Гребінки (1837)


Слайд #15
Смерть Лукреції (1835)


Слайд #16
Смерть Олега, князя древлянського (1836)


Слайд #17
Олександр Македонський виявляє довір‘я своєму лікареві Філіппу (1836)


Слайд #18
"Смерть Віргінії (1836)


Слайд #19
Смерть Богдана Хмельницького (1836-1837)


Слайд #20
Смерть Сократа (1837)


Слайд #21
Академічні роки Шевченка
Мистецька спадщина Шевченка періоду від вступу до Академії мистецтв і до заслання (1838-1847рр) становить окрему групу живописних і графічних творів, що відзначається широкою тематикою, появою нових жанрів і новим співвідноенням між ними, значним удосконаленням опанованих технічних засобів,вираження і звернення до нових.


Слайд #22
Вплив К. Брюллова на творчість художника
На творах Шевченка цього періоду особливо помітний вплив К.Брюллова:певна ідеалізація зображуваного, романтична піднесеність, деяка умовність колориту. Разом з тим Шевченко вчився в нього майстерності композиції, реалістичного рисунка, мистецтва портрета. В цей же час він починає виступати як представник критичного реалізму. В межах цього періоду виразно простежуються етапи внутрішнього розвитку митця.
К.Брюллов


Слайд #23
Натурщик в позі святого Себастіяна (1840-1841)


Слайд #24
Жінка в ліжку (1839-1840)


Слайд #25
Натурниця (1840)


Слайд #26
Копіювання творів свого вчителя К. Брюллова
Сон бабусі і онучки
(1839-1840)
Перерване побачення
(1839-1840)


Слайд #27
Автопортрет (1840)


Слайд #28
"Хлопчик з собакою в лісі" (1840)


Слайд #29
Циганка-ворожка (1841)


Слайд #30
"Катерина" (1842), викона олійними фарбами, ввійшла в скарбницю українського побутового живопису як один з перших творів критичного реалізму.


Слайд #31
Портрети, виконані олійними фарбами
Портрет Маєвської
Портрет Г. Закревської


Слайд #32
Портрети, виконані олійними фарбами
Портрет дітей В.М. Рєпніна
Портрет П. Закревського


Слайд #33
Твори років заслання (1847-1857рр)
Розп'яття (1850)
Хлопчик розпалює грубку (1848-1849)


Слайд #34
Далісмен-Мула-аульє (1851)


Слайд #35
Серед товаришів (1851)


Слайд #36
Місячна ніч серед гір (1851 -1857)


Слайд #37
Пожежа в степу (1848)


Слайд #38
Роботи,виконані після повернення з заслання до смерті художника(1857 - 1861рр).
Казашка Катя (1857)
Вечір в Альбано поблизу Рима (1859)


Слайд #39
Програвся в карти (1857)


Слайд #40
Хлопчик-натурщик(1860)


Слайд #41
Значення творчоті Тараса Григоровича Шевченка
Твори Шевченка мали вплив в на весь розвиток українського мистецтва, вони служать життєдайним джерелом для багатьох поколінь українських художників.
Мистецька спадщина Шевченка визначає його видатне місце в історії не лише українського, а й світового мистецтва.


Слайд #42
Джерела інформаціі
http://storinka-m.kiev.ua/section_14.php?u_id=490&s_s_id=282
http://tarasshevchenko.at.ua/photo/2-1-0-0-2
http://referaty.com.ua/ukr/details/1153/1/
http://ref.co.ua/38477-Taras_SHevchenko_kak_hudozhnik.html
http://redfox.if.ua/page/34-mistecyka-tvorchisty-tarasa-shevchenka-periodu-romantizmu-6792.html
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-3F175D4476811/list-B65BB05F26