Презентація "Куліш Микола Гурович"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Куліш Микола Гурович"
Слайд #1
Куліш
Микола
Гурович


Слайд #2
Мета уроку: подати відомості про життєву основу п’єси “Мина Мазайло”, з’ясувати причини появи в суспільному житті України національного нігілізму; розвивати вміння самостійно мислити, давати власну оцінку прочитаному, аналізувати тематику, образну систему твору; формувати активне несприйняття таких моральних рис, як скупість, підлабузництво тощо.


Слайд #3
Куліш-драматург був талант світового масштабу.
Не буду шукати небезпечних аналогій в класиці –
між Шекспіром і Шіллером або Молєром чи Бомарше,
але в сучасній йому… драматургії він не мав собі рівних…
Ю.Смолич


Слайд #4
Драматична література (гр. drama, букв. – дія) характеризується пристосованістю для сценічної інтерпретації. Основною її ознакою є призначення для театрального спектаклю. Текст драматичного твору – це слова героїв і ремарки, що вказують режисеру на декорації і дії персонажів. Провідні жанри драми: трагедія, комедія, драм, трагікомедія, водевіль, мелодрама.
Сатирична комедія – твір, у якому за допомогою спеціальних сатиричних засобів різко висміюються суттєві суспільні вади, зображуються смішні (комічні) події й персонажі.


Слайд #5
Проблематика комедії


Слайд #6
Домашнє завдання
Написати реферат на тему « Мова персонажів пєси М. Куліша «Мина Мазайло» як засіб їхньої характеристики».