Презентація "Микола Куліш “Мина Мазайло”"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Микола Куліш “Мина Мазайло”"
Слайд #1
Микола Куліш. “Мина Мазайло” . Особливості сюжету.


Слайд #2

“Слова виблискують, поєднуються у несподівано
сміливих комбінаціях, сміються метафорами,
сплітаються і розсипаються бризками парадоксів – тут є
щось і від яскравого народного примітиву, і від
викінченої і скупої техніки сучасного індустріалізму”

Й. Шевченко
“Микола Куліш прив'язав до нього (Мазайла) психопатичну
ідейку, і ця ідейка не тільки нікого не настрашує, але вражає
несучасністю і цілковитою анемічністю”.

М.Корляков


Слайд #3
Фабула - коротка оповідь сюжету.
Дрібний службовець Донвугілля Мина Мазайло
вважає, що завадою його успіху в кар'єрі і
приватному житті завжди було українське прізвище,
хоче змінити його на російське. Ця ідея викликає
підтримку в його дружини , родички з Курська тьоті
Моті, доньки Рини (повне ім'я Мокрина) і протест
сина Мокія і дядька Тараса. Коли врешті-решт
новітній Мартин Боруля став Миною Мазєніним,
він із жахом дізнається з газети, що за
“ систематичний і зловмисний опір українізації
службовця М.М.Мазайла-Мазєніна ” звільнено з
посади.


Слайд #4
Сюжет твору


Слайд #5
Основні елементи сюжету:
1.Експозиція – знайомство з сім‘єю Мини Мазайло.
2. Зав'язка – 2 перші дії: Мина повертається з загсу після подання заяви на зміну прізвища; приїжджають тьотя Мотя і дядько Тарас.
3. Розвиток дії – Мина бере лекції, дії Улі і Рини, прихід комсомольців, друзів Мокія.
4. Кульмінація – публікація в газеті рішення про зміну прізвища.
5. Розв'язка – Мина Мазайло дізнається з газети про своє звільнення через… опір українізації. Для героя вона трагічна.


Слайд #6
Засоби творення образу в драматичному творі


Слайд #7
Літературознавчий словник
Сатирична комедія – жанр драматичного твору, для якого характерні гостре, дошкульне висміювання негативних явищ, поведінки, вчинків. Для втілення авторського задуму якнайширше підпорядковано засоби сатири: іронію, сарказм, гротеск, шарж, карикатуру та ін. Ці засоби використовуються в конфліктних ситуаціях між дійовими особами, виражаються в репліках і ремарках.


Слайд #8
Що таке конфлікт?
Літературознавчий словник
Конфлікт (від лат. сonflictus - зіткнення) — протиборство (сутичка) у літературному творі, втілене в сюжеті


Слайд #9
Драматичний твір в основі сюжету має
конфлікт.
Що це за конфлікт?
У “Мині Мазайлі ” полягає в прагненні одного з головних героїв змінити свій соціальний статус.


Слайд #10
т.Мотя, Мина, Лина, Рина Мока, д.Тарас
ЗА зміну прізвища ПРОТИ зміни прізвища
 
прихильники рос. м. прихильники укр. м.
філологічний конфлікт


Слайд #11
1. Чому , на ваш погляд, конфлікт у п'єсі названий “філологічним”? Чи справді він таким є?
Суперечка поступово переходить на інший рівень: чия мова краща?
2. Що б ви відповіли на це питання? Чи коректне воно?
Саме так, “краща” для кожного рідна мова.


Слайд #12
Витяг із тлумачного словника
Шовініст - людина, що обстоює ідею расової винятковості та розпалює національну ворожнечу й ненависть.
Націоналіст – той, що розпалює національну ворожнечу під гаслом захисту своїх національних інтересів і національної винятковості.
Манкрут – особа, що відмовляється від свого народу, національності.
Патріот - віддана своїй вітчизні та народу людина.


Слайд #13
Схема сенкану (11 слів)
 
І рядок     Тема
(іменник, який є темою сенкану)
            ІІ рядок     Опис
                     (2 прикметники, які є означеннями теми)
           ІІІ рядок    Дія
(3 дієслова, які вказують на активність, дієвість, пов'язану з темою)
           ІV рядок  Ставлення , почуття
                                               (речення з 4-х слів, яким висловлюється розуміння теми чи ставлення до неї)
           V рядок    Перефразування
                                               (синонім, узагальнення до теми)


Слайд #14
Мина
наполегливий , безпартійний
працює, вивчає, протистоїть
звільняють через опір українізації
манкурт


Слайд #15
Мокій
романтичний, рішучий
протистоїть, відстоює, аргументує
додає загублену частку “Квач”
патріот


Слайд #16
Дякую
за увагу