Презентація "Романтизм в українській літературі 20-40-их років ХІХ століття"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Романтизм в українській літературі 20-40-их років ХІХ століття"
Слайд #1
Романтизм в українській літературі 20-40-их років ХІХ століття


Слайд #2
Романтизм в УкраїніГоловні особливості:
Значна роль у пробудженні національної самосвідомості;
Вивчення історичного минулого та народної творчості;
Національно-політичне забарвлення.


Слайд #3
Літературні форми романтизму
Романтики зруйнували класицистичну ієрархію жанрів та поєднали в цілісні художні структури лірику, епос і драму.
Вони утвердили в літературі жанри побутової й історичної балади, історичної поеми, драми і трагедії, ліро-епічної поеми, любовної і громадянської лірики.


Слайд #4
Основні тематично-стильові течії в українському романтизмі:
ФОЛЬКЛОРНО-ПОБУТОВА
ФОЛЬКЛОРНО-ІСТОРИЧНА
ГРОМАДЯНСЬКА
ПСИХОЛОГО-ОСОБИСТІСНА


Слайд #5
Романтична поезія Західної України
У 1837 році з’явився перший західноукраїнський альманах “Русалка Дністровая”, виданий членами літературного гуртка «Руська трійця» Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем.

Альманах поклав початок новій, народній літературі в Галичині та став важливим літературним фактом, що визначав подальшу тенденцію культурного розвитку на всіх землях Західної України.


Слайд #6
Тарас Шевченко та Пантелеймон Куліш
Серед активних борців за майбутнє України, за утвердження нашої мови, культури в кінці першої половини — другої половини XIX століття були Тарас Шевченко та Пантелеймон Куліш. Доля цих людей різна, а об'єднує їх одне — любов до України, до її співучої мови, бажання бачити її вільною серед інших країн.


Слайд #7
Своїми ідеями і настановами, зокрема наголошуванням народності і ролі національного у літературі і мистецькій творчості, романтизм відіграв визначну роль у пробудженні й відродженні слов'янських народів, зокрема українського.