Презентація "Церковнослов'янізми у творчості Тараса Шевченка"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Церковнослов'янізми у творчості Тараса Шевченка"
Слайд #1
Церковнослов'янізми у творчості Тараса Шевченка


Слайд #2
Малькевич Анастасія Вікторівна
Учениця 9 – Б класу Гімназії 172 “Нивки”
Роботу виконала :


Слайд #3
Тарас Шевченко – найвідоміший поет всіх часів на Україні.
Мета дослідження - показати на основні церковнослов'янізми Шевченка, хронологічність і послідовність розвитку української мови від праслов'янського періоду; з'ясувати, яку роль відіграють церковнослов'янізми у творах Шевченка


Слайд #4
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


Слайд #5
Літературна мова України в своєму історичному розвитку пройшла кілька виразно відмежованих періодів: давня доба охоплює X - XIII ст., сер. - XIV - XVIII і нова - XIX - XX ст.
Церковнослов'янська мова - літературна мова Київської Русі-України


Слайд #6
Літературна мова давньої доби засвідчена для Києва церковними й науковими текстами. Крім церковних і наукових жанрів, той же варіант літературної мови представлений матеріалами приватно-епістолярного характеру, літописами, красним письменством. Мова усіх цих жанрів у своїй основі церковнослов'янська Спроби довести існування місцевої літературної мови, посталої на основі мови міст, перед засвоєнням церковнослов'янської, не підтримувані жодними відомими фактами..
Літературна мова давнього Києва


Слайд #7
Держави: Київська Галицько-Волинська


Слайд #8


Слайд #9
Коли після знесення заборон унаслідок революції 1905 р. літературна мова “ повернулася ” на Україну, вона вже мала синтетичний характер, хоч її центральноукраїнська основа лишилася непорушною.


Слайд #10
Тарас Шевченко - основоположник української літературноїмови


Слайд #11
Початок XIX ст. повернув українському народові його мову як знаряддя творення культури


Слайд #12


Слайд #13
Т. Шевченка аж ніяк не можна віднести до побутописців. Найчастіше назви із сфери рослинного й тваринного світу, сільського господарства виступають у складі порівнянь: "Залилась дрібними, як горох, сльозами"; "Ростуть, як капуста на городі"; "Розвіяла, мов ту полову"; "Збиралися кардинали. Гладкі та червоні, Мов бугаї в загороду" тощо.


Слайд #14
Народорозмовний синтаксис
Фольклорний синтаксис


Слайд #15
Ой вийду я на улицю, аж улиця тісна,
Сидить моя женишина гордая та пишна...


Слайд #16


Слайд #17
Дякую за увагу!