Презентація "В. Сухомлинський"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "В. Сухомлинський"
Слайд #1
Розвиток творчого потенціалу педагога у педагогічній спадщині В.Сухомлинського
Підготувала
вчитель історії
Ферій Н.В.


Слайд #2
Творчість –це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту, особливий взаємозв’язок між інтелектуальним життям особистості і проявом її сил в активній діяльності. В. Сухомлинський


Слайд #3
Однією з основних задач системи національної освіти суверенної України є формування творчо активного педагога.


Слайд #4
Аналіз та
синтез
Кмітливість
Наполегливість
Розвинене
мислення
Творчий
інтерес
Дослідницька
діяльність


Слайд #5
Концептуальні засади формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В.Сухомлинського
урахування особливостей розвитку дитячого організму в різні вікові періоди;
глибоке пізнання індивідуальності кожної дитини;
визнання її унікальності й неповторності;
віра в творчі можливості кожної дитини;
створення сприятливих умов для розкриття потенціальних сил дитини;
проектування розвитку особистості школяра;
утвердження принципів педагогіки співробітництва;
поетапна розробка та поступове впровадження в практичну діяльність ідей розвивального навчання


Слайд #6
«Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...»
В. Сухомлинський
“ Сто порад учителю ”


Слайд #7
«Учительська професія – це людинознавство, постійне проникнення у складний духовний світ людини, яке ніколи не припиняється».


Слайд #8
Творча робота -
це результат копіткої праці на уроці і вчителя, і учня,
це вияв рівня розвитку дитини, рівня оволодіння рідною мовою, уміння поєднувати власні думки і слово, відповідного емоційного настрою і бажання мислити образно
Це допомагає учням сформувати вміння спілкуватися, досягти високих результатів в оволодінні знаннями і вміннями


Слайд #9


Слайд #10
Етапи роботи з обдарованими дітьми
Позаурочна робота


Слайд #11
Головною організаційно-педагогічною передумовою інноваційного освітнього простору в школі є забезпечення готовності педагогічного колективу до означеного виду діяльності.


Слайд #12
Розвиток особистості вчителя на сучасному етапі спрямований на:
ЕФЕКТИВНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОВОЛОДІННЯ
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИМИ ЗНАННЯМИ


Слайд #13
Новітні технології відображають шлях педагогічного пошуку В.СухомлинськогоНова освіта спрямовує увагу на особистість, що
здатна критично мислити
спроможна опрацьовувати різноманітну інформацію
прагне змінити на краще власне життя і життя своєї держави


Слайд #14
Ідеї критичного мислення, з погляду педагогічної спадщини В.Сухомлинського, сприймаються як співдружність сердець: учителя та учня, або ж як «спільнота допитливих», за Е.Шарп


Слайд #15
РИСИ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА


Слайд #16
Творча трансформаціїя ідей В.О. Сухомлинського
в практику управлінської діяльності керівників шкіл,
вдосконалення структури, змісту і форм методичної роботи з педкадрами,
формування культурологічної компетенції педагогічних кадрів, стимулювання їх творчої активності.


Слайд #17
Педагог без любові до дитини – це все одно, що співецьбез голосу, музикант без слуху, живописець без відчуття кольору