Презентація "Формули скороченого множення"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Формули скороченого множення"
Слайд #1
Формули
скороченого множення


Слайд #2
Мало мати хороший розум, головне - вміти його застосовувати.
Р. Декарт


Слайд #3
Мета
Домогтися свідомого розуміння учнями змісту формул скороченого множення; виробити вміння застосовувати ці формули для перетворень виразів.
розвивати логічне мислення; вміння працювати самостійно, математично грамотну мову, свідоме сприйняття навчального матеріалу;
виховувати інтерес в учнів до математики, охайність, навички самоконтролю.


Слайд #4
Прочитати вирази
2(a+b)
Подвоєна сума двох виразів
(a+b)2
Квадрат суми двох виразів
a2+b2
Сума квадратів двох виразів
(a-b)2
Квадрат різниці двох виразів
a2-b2
Різниця квадратів двох виразів


Слайд #5
Прочитати вирази
a3+b3
Сума кубів двох виразів
2ab
Подвоєний добуток двох
виразів
(a-b)3
Куб різниці двох виразів
(a-b)(а+b)
Добуток різниці двох
виразів на їх суму


Слайд #6
Формули скороченого множення
1) Квадрат суми двох виразів
2) Квадрат різниці двох виразів
Розклад на множники (обернені формули)


Слайд #7
Формули скороченого множення
3) Різниця квадратів двох виразів
4) Сума кубів двох виразів
5) Різниця кубів двох виразів


Слайд #8
Бажаю успіхів
у подальшому вивченні
формул скороченого множення.