Презентація "Циліндри"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Циліндри"
Слайд #1
ЦИЛІНДРИ
Підготувала Островерх Ольга, 11-Б клас


Слайд #2
Циліндр - геометричне тіло, яке складається не більше ніж з двох паралельних кругів, які суміщаються паралельним перенесенням, та всіх відрізків, що сполучають відповідні точки цих кругів. Основа перетинає кожну твірну бічної поверхні рівно один раз.


Слайд #3
Елементи циліндра
Твірні - відрізки, що сполучають відповідні точки кіл кругів. Вони паралельні і рівні.
Поверхня складається з основ і бічної поверхні.
Бічна поверхня складається з твірних.
Радіус циліндра - радіус його основи.


Слайд #4
Висота – це відстань між площинами основ.
Вісь - це пряма, яка проходить через центри основ. Вона паралельна твірним.
Осьовий переріз - переріз циліндра площиною,що проходить через вісь циліндра.


Слайд #5
Дотична до циліндра — площина, яка проходить через твірну прямого циліндра і перпендикулярна до осьового перерізу, проведеного через цю твірну, називається площиною.


Слайд #6
Види циліндрів
Нескінченний циліндр — це нескінченне тіло, обмежене замкнутою нескінченною циліндричною поверхнею.
Відкритий циліндр — обмежене замкнутим циліндровим променем і його основою геометричне тіло.


Слайд #7
Основи циліндра впливають на його вид:
якщо основи циліндра пласкі (і, отже, що містять їх площині рівнобіжні) — циліндр називають таким, що стоїть на площині;
якщо основи стоять на площині циліндра перпендикулярні твірним — прямий циліндр; зокрема, якщо основа що стоїть на площині циліндра:
коло — круглий циліндр;
еліпс — еліптичний циліндр.


Слайд #8
Площа бічної поверхні циліндра дорівнює площі його розгортки та обчислюється за формулою:
Площа повної поверхні циліндра дорівнює сумі площ його бічної поверхні та його основ:
Об’єм циліндра дорівнює:


Слайд #9
Циліндри в нашому житті
Капелюх - циліндр
Свічка
Барабан


Слайд #10
Абажур Банка Заводські труби


Слайд #11
Батарейки


Слайд #12
Пень Торт