Презентація "Призма"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Призма"
Слайд #1
Призма
Пошукова робота
Виконав учень 11-го класу –
Петрунецький В.Д.
Парище - 2014


Слайд #2
Призма
Багатогранник, складений із двох рівних багатокутників
A1A2 ... An і B1B2 ... Bn,
розташованих
в паралельних площинах, і n паралелограмів, називається призмою


Слайд #3
Багатокутники A1A2 ... An і B1B2 ... Bn називаються основами призми,
а паралелограми– бічними гранями призми


Слайд #4
Бокові ребра призми
Відрізки A1B1, A2B2, … , AnBn називаються бічними ребрами призми
Бічні ребра призми рівні і паралельні


Слайд #5
Призму з основами A1A2 ... An і B1B2 ... Bn позначають A1A2 ... AnB1B2 ... Bn і називають n-кутною призмою


Слайд #6
Висота призми
Перпендикуляр, проведений з якої-небудь точки одної основи до площині іншої основи, називається висотою призми


Слайд #7
Пряма і похила призми
Якщо бічні ребра призми перпендикулярні до основи, то призма називається прямою,
в іншому випадку - похилою
Висота прямої призми дорівнює її бічному ребру


Слайд #8
Правильна призма
Пряма призма називається правильною, якщо в її основі - правильні багатокутники
У правильної призми всі бічні грані - рівні прямокутники


Слайд #9
Правильні призми


Слайд #10
Паралелепіпед
Якщо основи призми - паралелограми, то призма є паралелепіпедом
У паралелепіпедіа всі грані є паралелограмами


Слайд #11
Діагоналі призми
Діагоналлю призми називається відрізок, що з'єднує дві вершини, що не належать одній грані


Слайд #12
Діагоналі паралелепіпеда
Діагоналі паралелепіпеда перетинаються в одній точці і діляться цією точкою навпіл


Слайд #13
Діагональні перетини призми
Перетини призми площинами, що проходять через два бічних ребра, які не належать одній грані, називаються діагональними перерізами
Діагональні перетини призми називаються паралелограмами


Слайд #14
Діагональні перетини призми


Слайд #15
Площею повної поверхні призми називається сума площ всіх її граней
Площею бічної поверхні призми називається сума площ її бічних граней
Площа поверхні призми


Слайд #16
Теорема про площу бічної поверхні прямої призми
Теорема.
Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює добутку периметра основи на висоту призми


Слайд #17