Презентація "Вектори"

-6
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Вектори"
Слайд #1
Вектори


Слайд #2
Поняття вектора
Довжина вектора
Колінеарні вектори
Співнапрямлені вектори
Протилежно напрямлені вектори
Рівність векторів


Слайд #3
Поняття вектора
Багато фізичних величин характеризуються числовими значеннями і напрямом у просторі. Їх називають векторними величинами
v
F


Слайд #4
Поняття вектора
Відрізок, для якого вказано, яка його точка є початком, а яка - кінцем, називається напрямленим відрізком або вектором
A
B
AB
Кінець вектора
Початок вектора
- вектор


Слайд #5
K
Довжина вектора
M
N
a
вектор MN або вектор а
вектор КК є нульовий вектор
Довжиною вектора або модулем ненульового вектора називається довжина відрізка
|MN| = |a| довжина векторa MN
|KK| = 0


Слайд #6
Нульовий вектор є колінеарним любому вектору
Колінеарні вектори
М
с
L
K
b
A
B
Ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони лежать на одній прямій або на паралельних прямих


Слайд #7
с
L
K
b
A
B
Співнапрямлені вектори
Колінеарні вектори однакового напряму, називаються співнапрямленими векторами
М
c ↑↑ KL AB ↑↑ b MM ↑↑ c (довільному вектору)


Слайд #8
с
b
L
K
A
B
Протилежно напрямлені вектори
Колінеарні вектори протилежних напрямів, називаються протилежно напрямленими векторами
b ↑↓ KL AB ↑↓ c
c↑↓ b KL ↑↓ AB


Слайд #9
Рівність векторів
с
L
K
b
A
B
Вектори називаються рівними, якщо вони співнапрямлені і їх довжини рівні
c ↑↑ KL, | c | = | KL |  c = KL