Презентація "Правильні многогранники"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Правильні многогранники"
Слайд #1
Правильні многогранники


Слайд #2
Плоскі многоугокутники
називаются гранями многогранника
сторони многокутника –
ребрами многогранника
вершини многокутника –
вершинами многогранника. 

С
Многогранник – це геометричне тіло, обмежене плоскими многокутниками.


Слайд #3
Правильний многогранник - це…
… опуклий многогранник, грані якого є правильними з однаковою кількістю сторін і в кожній вершині якого сходиться однакова кількість ребер.
Тетраедр Октаедр Ікосаедр
Гексаедр Додекаедр


Слайд #4
Назва многогранника
I частина II частина
“тетра”-4
“гекса”-6 “едра”- грань
“окта”-8
“додека”-12
“ікоса”-20


Слайд #5
Платонові тіла
вогонь тетраедр
вода ікосаедр
повітря октаедр
земля гексаедр
всесвіт додекаедр


Слайд #6
Правильний тетраедр
складений з чотирьох рівносторонніх трикутників;
кожна його вершина є вершиною трьох трикутників.

Отже, сума плоских кутів при кожній вершині дорівнює 180


Слайд #7
Кристал білого фосфору

Будова решітки Кристалічна кристалу алмаза решітка метану
Тетраедр в природі


Слайд #8
Правильний октаедр
складений з восьми рівносторонніх трикутників;

кожна вершина октаедра є вершиною чотирьох трикутників;
Отже, сума плоских кутів при кожній вершині 240.


Слайд #9

Вуглець С характеризується структурою октаедра
Октаедр в природі


Слайд #10
Правильний ікосаедр
складений з дванадцяти рівносторонніх трикутників;
кожна вершина ікосаедра є вершиною п’яти трикутників.

Отже, сума плоских кутів при кожній вершині рівна 300.


Слайд #11
Кристал бору має форму ікасаедра
У біології німецький біолог початку ХХ століття Еге Геккель дослідив,що одноклітинні організми – феодарії, точно передають форму ікосаедра
У фізиці капсиди багатьох вірусів (наприклад бактеріофаги, мімівірус)
Ікосаедр в природі


Слайд #12
Правильний гексаедр
складений з шести квадратів;

кожна вершина куба є вершиною трьох квадратів.
Отже, сума плоских кутів при кожній вершині рівна 270.


Слайд #13
Кристалічна решітка повареної солі

гранецентрова кубічна решітка
Форму куба маютькристалічні решіткибагатьох металів
Куб в природі


Слайд #14
Правильний додекаедр
складений з дванадцяти правильних п’ятикутників;
кожна вершина додекаедра є
вершиною трьох правильних п’ятикутників.
Отже, сума плоских кутів при при кожній вершині рівна 324.


Слайд #15
Вірус поліомієліту Репродукція картини С.Далі «Тайна вечеря»
Додекаедр в природі


Слайд #16
Тіла Архімеда
Архімедові тіла – напівправильні опуклі многогранники, в яких всі двогранні кути рівні , а грані правильні многокутники різних типів 


Слайд #17
Тіла Пуансона
Малий зірковийдодекаедр
Великий зірковий додекаедр
Великий ікосаедр
Великий додекаедр


Слайд #18
Многогранники в архітектурі.
Галикарнаський мавзолей
Нікольский собор
Мечеть
Кул-Шаріф
Башня Сююмбіке
Велика піраміда в Гізі
Александрійский маяк


Слайд #19
Многогранники в житті


Слайд #20
Ребро правильного октаедра дорівнює а. Знайти відстань між двома протилежними вершинами октаедра.
Приклади Задач
С
F
A
D
B
O
E


Слайд #21
Математика - гімнастика для розуму, СТЕРЕОМЕТРіЯ - витамін для мозку.


Слайд #22
Дякую за увагу